“Execution is the ability to mesh strategy with reality, align people with goals, and achieve the promised results.” – Lawrence Bossidy & Ram Charan, uit hun boek “Execution: The Discipline of Getting Things Done”

Sectie samenvatting

Dit is een korte sectie en geeft aan waar aandacht aan moet worden besteed om inderdaad een resultaatgericht organisatie te creëren. 

Leeswijzer

Wil je snel tot de kern doordringen van een resultaatgerichte organisatie bekijk dan het schema van een resultaatgerichte organisatie.  Wil je weten hoe een resultaatgerichte organisatie kijk dan bij “WaarAAN te werken”.  De voordelen van een resultaatgericht organisatie worden uitgewerkt in “Het resultaat van een resultaatgericht organisatie”.

Wil je weten waar je nu verder zou willen lezen kijk dan bij het “Overzicht volgende hoofdstukken”.

 Een resultaatgericht organisatie samengevat.

Een resultaatgericht organisatie worden samengevat als:

– een organisatie die de ambitie heeft om nummer 1 te worden en daarbij een duurzame groei nastreeft

– een organisatie waarbij de klant echt centraal staat

– een organisatie met een duidelijke, effectieve en uitvoerbare strategie

– een organisatie met een efficiënte, schaalbare blauwdruk, waarbij steeds aandacht is voor waardetoevoeging, mens, financiën

– een organisatie die uiteindelijk permanent bezig is met het zoeken. Vinden en behouden van klanten.

Een resultaatgericht organisatie schematisch.

Dit kan verder worden weergegeven in een schema, waarbij:

 1. De strategie wordt samengevat met een kompas. Het symboliseert de richting van de organisatie. 
 2. Het hebben van een schaalbare blauwdruk met een aantal tandwielen, zoals bijvoorbeeld in een horloge. Het symboliseert de samenwerking tussen een aantal goed geoliede wel overdachte onderdelen.
 3. Het permanent zoeken, vinden en behouden van klanten  met een magneet. Mits goed uitgevoerd trekt het klanten aan.
 4. De waardering van klanten levert geld op. Naast de betaling ook tot vervolgaankopen en mond-tot-mond reclame, wat weer een trigger kan zijn voor andere potentiële klanten. Al met al is dit de basis voor continuïteit. 

WaarAAN te werken

Een resultaatgericht organisatie alleen kan worden bereikt door van tijd tot tijd te werken AAN de organisatie. Om de continuïteit en groei van de organisatie te waarborgen met de ambitie om marktleider te worden en te blijven, is er focus nodig op drie onderdelen.

 1. Het organiseren. Dat is het ervoor zorgen dat dat er inderdaad sprake is van een organisatie die steeds de beste resultaten haalt en zich zonodig aanpast. Met steeds de focus op het rendabel zoeken, vinden en behouden van klanten.
 2. Leiderschap: Er is sterk leiderschap nodig die leiding geeft en het voortouw neemt bij:
  • het definiëren van de strategie
 1. dit vertalen naar een efficiënte blauwdruk
 2. het steeds rendabel blijven zoeken vinden en behouden van klanten
 3. Transformeren. Het beheerst maar effectief transformeren van de bestaande situatie naar de nieuwe situatie, waarbij de kans van slagen het grootst is.

Het permanent halen van de beste resultaten vereist aandacht op alle drie de gebieden. Het geeft ook aan dat het creëren en behouden van een resultaatgericht organisatie een holistische benadering vereist en een continue proces is.

Resultaatgericht Organiseren

Door er zo tegen aan te kijken wordt het realiseren van een resultaatgericht organisatie hanteerbaar gemaakt en overzichtelijker gemaakt. De uitvoering in de praktijk blijft weerbarstig. Het kan vaak vergaande gevolgen en consequenties hebben. Het maakt het er niet makkelijker op, maar wel overzichtelijker, begrijpelijker en beheersbaarder.

Het resultaat van een resultaatgericht organisatie.

De cruciale vraag is natuurlijk: zijn de investeringen in een resultaatgerichte aanpak de moeite waard? Onderzoek wijst uit dat organisaties die een resultaatgerichte benadering hanteren doorgaans betere uitkomsten behalen. Deze organisaties vertonen gemiddeld verbeteringen op verschillende kerngebieden, zoals de algehele prestaties van de organisatie, tevredenheid onder stakeholders en een sterkere bedrijfsreputatie. De return on investment (ROI) van een resultaatgerichte strategie kan daarmee als significant worden beschouwd. Dit blijkt ook uit de resultaten op een aantal kerngebieden:

Deze cijfers wijzen erop dat het investeren in een resultaatgerichte benadering niet alleen rendabel is, maar ook bijdraagt aan de veerkracht en langetermijnstabiliteit en dus continuïteit van de organisatie.


Terug naar overzicht

3 reacties

 1. Dag – kwartaal – week – maand zit niet lekker in de cyclus. Als ik na een dag overga naar het volgende ‘blok’, heb ik daar een kwartaal voor? of hoe kom ik dagelijks ’terug’ bij m’n Dag-activiteiten?
  Ook mis ik de verschillende niveaus. Wat voor de een ondernemen is, is voor de ander (veel te velen) ‘op de tent passen’… ‘Managen’ is ook veel te vaag; veel te vaak ook gericht op brandjes blussen rond het Uitvoeren. De inrichting was immers al gebeurd met het vast(jawel)leggen van ‘Processen’ ..? Als dat is gebeurd, is het een kwestie van in de gaten houden dat de kleuters netjes met de armen over elkaar stil zitten, toch? [I know, I know, maar daar komt het zo vaak op neer…]

  Wellicht ook wijzen op bijvoorbeeld (sic) de Balanced Business Scorecard, al of niet verdiept..?

 2. Oke, zal ik naar kijken in de uiteindelijke tekening. Dit is een zelfgemaakte kladversie.
  De BSC komt later inderdaad aan de orde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X