Onderzoek van T. Hall en W. Foster toont een direct verband aan tussen het stellen van doelen en verbeterde werkprestaties. Toch zijn er maar weinig mensen die persoonlijke doelen stellen met betrekking tot hun carrière. Waaraan voldoet nu een goed doel? Wij geven antwoord op deze vraag en vertellen je welke vijf gedragsstappen nodig zijn om jouw doel te bereiken.

In een onderzoek onder studenten werd gekeken naar het effect van een duidelijk doel. Op straat kregen zij de vraag wat ze over 10 jaar bereikt zouden willen hebben. Zo’n 90% gaf globale antwoorden zoals ‘Als ik maar gezond/gelukkig ben’. De overige 10% had een concreet doel. Het zal je niet verbazen dat deze studenten in de de 10 daaropvolgende jaren meer hadden bereikt.

Het belang van het voor ogen hebben van je doel is dan ook duidelijk. Maar… waaraan voldoet nu een goed doel? Een goed doel is:
-Tijdgebonden, begin- en eindtijd
-Haalbaar, en dus realistisch
-Uitdagend, dingen zijn alleen leuk als ze het gevoel geven dat je er echt iets voor moet doen
-Persoonlijk
-Opdeelbaar, zowel in tijd als activiteit
-Meetbaar
-Specifiek
-Output-gericht
-Groei-gericht

Voldoet jouw doel aan deze criteria? Dan is het begin daar. (1. Weet wat je wilt). Wat zijn nu de volgende gedragsstappen om jouw doel te verwezenlijken?

2. Stel je het eindresultaat voor
Zie niet alleen het resultaat voor je, bedenk je ook hoe het voelt als je het hebt bereikt.

3. Maak een plan
Maak voor jezelf een plan met tijdsschema. Richt je hierbij niet enkel op de verre toekomst maar vooral op de eerstkomende 3 maanden. In dit plan zet je neer wat er allemaal moet gebeuren om je doel te halen.

4. Instelling
Zorg voor de juiste positieve instelling en ga uit van wat je wilt bereiken.

5. Kom in actie
Zet dagelijks kleine stapjes om dichter bij je doel te komen. Maak bijvoorbeeld een lijstje van dingen die je de volgende dag gaat doen. Hoe simpel ook,  juist het dagelijks zetten van kleine stapjes levert resultaat op.

X