Het belang van een actuele strategie

In het tijdperk waarin digitalisering, connectiviteit en globalisering de basis is van het ondernemen en organiseren is een goede strategie essentieel.  Dat is een concrete analyse en beschrijving van de koers die de organisatie gaat varen en die regelmatig wordt bijgesteld.  De omgeving en de technologie verandert immers continue. Een strategie moet daarmee veranderen en de organisatie daarop aangepast.

Organisaties met een sterke strategie groeien snel en steken met kop en schouders boven hun concurrenten uit. Enkele inspirerende voorbeelden hiervan zijn:

Wat maakt een strategie goed? 

Een strategie is de weloverwogen richting die een organisatie kiest om haar langetermijndoelen te bereiken. Het omvat de doelen van de organisatie, de middelen en acties die nodig zijn om die doelen te bereiken, en hoe deze doelen passen in de bredere visie en missie van de organisatie. Met een heldere strategie weet de organisatie en haar medewerkers waar ze naartoe werken en waarom. 

Een goede strategie is de sleutel tot het overleven en gedijen in een sterk competitieve omgeving. Het geeft:

Het formuleren van een goede strategie is vooral het aan de gang gaan. Het begrijpen van het belang van een goede strategie is de eerste stap om het vervolgens om te zetten in actie’s. 

De grote lijnen van een effectieve strategie

Een effectieve strategie moet helder, uitvoerbaar, effectief zijn en afgestemd zijn op de realiteit. Het moet de organisatie in staat stellen haar doelen te bereiken, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en de betrokkenheid van alle medewerkers te waarborgen.

Wat het werken aan een strategie vaak verwarrend maakt, is dat er verschillende soorten onderwerpen zijn die in elkaar kunnen overlopen. Door ze logisch te ordenen, kan er gestructureerd aan gewerkt worden. En, niet in de laatste plaats, kan het effectief worden bijgehouden.

Een strategie bestaat uit vier essentiële onderdelen, met elk een eigen rol en betekenis.  

  1. Identiteit en positionering. Dit verwijst naar de herkenbaarheid van de organisatie. Het omvat cruciale elementen zoals de visie, missie, bedrijfscultuur en kernwaarden, die samen het kloppend hart van de organisatie vormen. 
  2. Analyse. Het verzamelen, evalueren en interpreteren van gegevens en informatie om inzicht te krijgen in de huidige situatie van de organisatie, haar omgeving en haar concurrenten. Dit omvat het identificeren van sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). Deze analyse biedt waardevolle inzichten waarmee de organisatie uiteindelijk haar strategie kan afstemmen op de markt en klantbehoeften. De analyse kan worden gezien als het kijken door een verrekijker en vormt de basis voor strategische besluitvorming.
  3. Strategie. De uiteindelijke strategie die toegespitst wordt op een aantal focusgebieden met daarbij aangegeven wat de kritieke succesfactoren zijn. Het resultaat zijn uiteindelijk de doelen en kernresultaten. De strategie kan worden gesymboliseerd door een doel-pictogram.
  4. Realisatie. De implementatie van de strategie. Het omvat het uitvoeren van concrete stappen en acties om de strategische doelen te bereiken. Stappen die uiteindelijk moeten worden uitgevoerd en waarbij de eerder genoemde PDCA-cyclus ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd door deze te bewaken en zonodig bij te stellen. Het daadwerkelijk realiseren kan worden gesymboliseerd door een vinkje.

Overbodig om te memoreren dat het werken met en aan een strategie geen eenmalige exercitie is maar dat deze regelmatig ter hand moet worden genomen, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.


Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X