Bij het formuleren kunnen de volgende formulieren als leidraad gebruikt worden:

 1. Overzicht strategische kerndoelen
 2. Overzicht innovatiedoelen
 3. Overzicht kritische succesfactoren.

Overzicht kerndoelen

Op dit overzicht wordt naast de organisatie, de periode waar het over gaat en de datum van opstelling of formalisering het volgende aangegeven:

 1. Het kerngebied
 2. Het resultaatgebied
 3. De resultaatmaatstaf of maatstaven om de resultaten binnen dat resultaatgebied te meten
 4. Het uiteindelijke doel. De invulling van de maatstaf met een concreet cijfer. Deze kan verder gespecificeerd worden met minimaal, voldoende en uitstekend.
 5. De actuele status
 6. Wat de trend was (voor zover bekend) me drie mogelijkheden dalend, gelijk of stijgend.
 7. Wiens eindverantwoording dat is (een functionaris of organisatie-onderdeel)

Overzicht innovatiedoelen

Op dit overzicht wordt naast de organisatie, de periode waar het over gaat en de datum van opstelling of formalisering, per innovatie, het volgende aangegeven:

 1. Prioriteit
 2. Het kerngebied waar het betrekking op heeft
 3. Wat er specifiek verbeter moet worden
 4. Wanneer deze verbetering plaats gevonden moet hebben
 5. Wat de beginwaarde van de verbetering is
 6. Wat de eindwaarde van de verbetering moet zijn
 7. Wat de huidige status is
 8. Wat de trend is van deze waarde (voor zover bekend), dalend, gelijkblijvend of stijgend.
 9. Wat de maximale kosten zijn waartegen de innovatie moet worden gerealiseerd
 10. Wie (organisatie-onderdeel of functionaris)  verantwoordelijk is.

Overzicht kritische succesfactoren

Op dit overzicht kan aangegeven worden wat de relevante kritische succesfactoren zijn en wat eventueel daaruitvoortvloeiende innovatiedoelen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X