Inleiding

Na de formulering van identiteit en positionering, de uitgebreide strategische analyse, en het vaststellen van kern- en innovatiedoelen voor de middellange termijn met inbegrip van kritische succesfactoren, is het moment aangebroken om de strategie te implementeren. Deze executiefase is essentieel; zonder daadkrachtige uitvoering blijven strategieën immers niets meer dan voornemens.

Executie volgens een beproefd stramien

Een effectieve methode, oorspronkelijk ontwikkeld in Silicon Valley bij bedrijven zoals Intel, toont aan dat langdurige planningen vaak inefficiënt zijn door de toenemende onzekerheden en variabelen. Een opsplitsing van de uitvoering in kortere, beheersbare perioden leidt tot betere resultaten:

1. Driejaarlijkse doelen. Deze lange-termijndoelen zijn direct afgeleid van de vastgestelde strategie, inclusief de kerndoelen, innovatiedoelen en kritische succesfactoren.

2. Jaardoelen. Deze doelen bouwen voort op de driejaarlijkse doelen en specificeren wat binnen het komende jaar bereikt moet worden.

3. Kwartaaldoelen, afgeleid van de jaardoelen, deze doelen passen binnen de genoemde spanningsboog van 100 dagen en zorgen voor een concrete focus op korte termijn.

4. “Sprints” van drie weken. Om de uitvoering verder te verfijnen, kunnen deze kwartaaldoelen onderverdeeld worden in vier sprints van steeds drie weken, een aanpak voortkomend uit de Agile manier van werken. Deze kort-cyclische aanpak stimuleert flexibiliteit en snelle aanpassingen aan veranderende omstandigheden.

Periodieke evaluatie en aanpassing

Na elke periode (sprint, kwartaal en jaar) wordt een evaluatie uitgevoerd om de behaalde resultaten te beoordelen, leerpunten te identificeren en de doelstellingen voor de volgende periode vast te stellen. Aanvullend wordt elk kwartaal herzien waar de organisatie over een jaar wil staan, waarbij de planningshorizon steeds met een kwartaal verschuift. Deze cyclische evaluaties waarborgen dat de strategie zich blijft aanpassen aan zowel interne als externe veranderingen.

Deze gestructureerde aanpak zorgt voor duidelijkheid en continuïteit in de uitvoering van de strategie, waarbij elk segment van de planning bijdraagt aan het uiteindelijke succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X