Indien de strategie correct is geformuleerd, dan zijn voor de middellange termijn de volgende componenten duidelijk gedefinieerd:

Deze doelen zijn veelal gekoppeld aan de kerngebieden: klant, financiën, en blauwdruk.

Concreet.

In deze stap worden de strategische doelen getransformeerd naar concrete resultaten die binnen drie jaar bereikt moeten worden. Vaak kunnen deze doelen direct uit de strategie worden overgenomen. Soms vereisen ze wat rekenwerk om ze specifiek en meetbaar te maken voor de aangegeven periode.

Het is aan te bevelen om het onderscheid tussen kerndoelen en innovatiedoelen duidelijk te behouden en de kritische succesfactoren (KSF’s) expliciet op te nemen om continuïteit en focus te waarborgen.

  1. Kerndoelen: Deze veranderen zelden omdat ze de kern van de onderneming vertegenwoordigen. De resultaatgebieden en de maatstaven blijven veelal consistent, hoewel de specifieke doelstellingen kunnen variëren om aan te sluiten bij de strategische richting.
  2. Innovatiedoelen: Deze zijn onderhevig aan verandering en aanpassingen, aangezien ze de dynamische en evoluerende aspecten van de strategie vertegenwoordigen. Deze doelen weerspiegelen de noodzakelijke veranderingen of verbeteringen die binnen de komende drie jaar gerealiseerd moeten zijn.

Elk doel moet duidelijk worden gedefinieerd met de volgende aspecten:

Aanvullend wordt gekeken wat de kritische succesfactoren zijn die relevant zijn voor de gegeven periode.

Schema’s

Bij het vertalen van de strategische kern- en innovatiedoelen naar de doelen voor over drie jaar kunnen de volgende formulieren worden gebruikt. Deze zijn af te leiden van de strategische doelen zoals deze eerder zijn geformuleerd en hebben dezelfde kolommen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X