Inleiding

Nadat de strategie is geformaliseerd en vertaald in concrete doelen voor het lopend kwartaal, kan de uitvoering starten. Het is echter utopisch om te veronderstellen dat alles meteen perfect verloopt. Continue controle en evaluatie zijn essentieel. Dit proces is onderdeel van de plan-do-check-act cyclus, die uiteindelijk de  kwaliteit en effectiviteit garanderen. Door het gebruik van jaarplannen en kwartaalplannen, samen met frequente evaluaties na elke kwartaal en na afloop van het jaar, wordt deze cyclus gesloten. Als de uitvoering verder wordt opgesplitst in sprints van drie weken, of zelfs in wekelijkse segmenten, dan verhoogt elk evaluatiemoment de effectiviteit van de strategie-implementatie.

Evaluatievragen

Hoewel de evaluatieperiodes variëren, zijn de essentiële vragen die beantwoord moeten worden consistent. Dit geldt voor zowel de kerndoelen als de innovatiedoelen. De relevante vragen zijn:

  1. Welk specifiek resultaatgebied, met welke specifieke maatstaf, en met welk doel moest worden gerealiseerd?
  2. Wat is daadwerkelijk bereikt?
  3. In welke mate is het doel behaald?
  4. Welke leerpunten zijn er te definiëren  uit deze periode?
  5. Is er voldoende rekening gehouden met de kritische succesfactoren?
  6. Zijn er aanvullende maatregelen nodig, en zo ja, welke specifiek?
  7. Moeten er kerndoelen of innovatiedoelen worden aangepast, en zo ja, wat precies?
  8. Zijn wijzigingen gewenst in de gedefinieerde kritische succesfactoren?

Deze vragen garanderen een diepgaande evaluatie en zorgen ervoor dat de organisatie voortdurend verbeteringen en aanpassingen kan aanbrengen die nodig zijn voor succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X