Het eerste wat duidelijk moet zijn als het gaat om de strategie is de identiteit. Deze duidelijkheid wordt gevormd door het onderzoeken en beschrijven van:

Spraakverwarring: “Missie & visie” of “visie en missie”
Wanneer we het hebben over een resultaatgerichte organisatie, komen we al gauw de termen missie en visie tegen. Het vervelende is dat deze begrippen in de praktijk vaak verschillend geïnterpreteerd en gebruikt worden, wat resulteert in verwarrende discussies, gebrek aan actie en besluiteloosheid. Dat is jammer want uit onderzoek van organisatie Watson Wyatt’s Work USA is gebleken dat een heldere omschrijving tot wel 26% meer productiviteit onder professionals kan leiden, en tot 13% meer rendement.

Laten we, juist vanwege de duidelijkheid, even stilstaan bij de begrippen “missie” en “visie”.  Deze volgorde suggereert dat er eerst een missie is. De missie wordt dan doorgaans beschouwd als het langetermijndoel van de organisatie, terwijl de visie dan de manier is waarop de organisatie dat gaat realiseren.

De andere uitleg is dat de visie het beeld is van de omgeving waarbinnen de organisatie functioneert. Door eerst deze “visie” vast te stellen, creëert de organisatie een helder beeld van haar gewenste toekomst en de plaats die de organisatie daarin inneemt. Dit fungeert als leidraad voor het ontwikkelen van de missie, die aangeeft wat de plaats is van de organisatie in deze omgeving.

Het beschrijven van de omgeving is essentieel om de (toekomstige) plaats van de organisatie te kunnen vaststellen. 

Ofwel, de visie geeft een toekomstbeeld weer, terwijl de missie beschrijft hoe de organisatie haar dagelijkse activiteiten inzet om dat toekomstbeeld te verwezenlijken. Dit vormt dan een solide basis voor een consistente en gerichte strategische uitwerking.

Al met al is het dus beter om te spreken van “visie & missie”.


Terug naar overzicht

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X