Wat maakt het formuleren zo moeilijk?

Als de verschillende strategieën van de verschillende organisaties worden bekeken dan vallen er een aantal zaken op. Om te beginnen zijn ze vaak niet actueel, het zijn soms strategieën die soms enige jaren geleden zijn gemaakt en vervolgens niet meer bijgesteld. Daarnaast zijn ze verschillend als het gaat om de behandelde onderwerpen en de diepgang en reikwijdte van de behandelde onderwerpen. 

Uiteraard heeft dat te maken met de tijd die in het maken van een strategie wordt gestopt.  Het is immers iets wat belangrijk is maar niet urgent. Het er aan werken hoeft niet altijd direct, maar kan best wel worden uitgesteld. Juist het werken aan de strategie is een kwadrant 2 activiteit. 

Daarnaast heeft het ook en vooral te maken met de het karakter van de mensen die aan een strategie werken. Om dat te verklaren moeten we even een klein uitstapje maken naar de psychologie, waarbij de verschillende type mensen worden onderkend. 

In 1917 schreef de bekende sociaal-psycholoog Carl Jung een artikel waarin hij een aantal archetypen beschreef. Dit baseerde hij, zwart-wit redenerend, op twee assen. Zo beschreef hij de as rationaliteit versus emotionaliteit. Er zijn mensen die besluiten nemen op basis van gevoel, terwijl er ook mensen zijn die besluiten nemen nadat ze aan rationale analyse gemaakt hebben. Daarnaast onderkende Jung de as introvert versus extravert. Sommige mensen kijken eerst de kat uit de boom, terwijl anderen gelijk hun mening geven.

Door deze twee assen te combineren ontstaan er zwart-wit redenerend 4 type mensen. Deze constatering heeft veel onderzoekers en schrijvers geïnspireerd tot het verder uitwerken en uitschrijven van bepaalde aspecten. Te noemen vallen onder andere Kolb als het gaat om de verschillende leerstijlen van mensen en Hersey/Blanchard als het gaat om het aansturen van mensen. Atkins/Katcher over de persoonlijke gedragsstijlen van mensen. Zij deden dat onder de naam Lifo en is vergelijkbaar met bijvoorbeeld DISC of MBTI.

Sommige van deze benaderingen pretenderen uniek te zijn, maar steeds komt het weer neer op vier typen mensen. Deze vier typen, vaak geassocieerd met kleuren in diverse persoonlijkheidsmodellen, kunnen als volgt compact worden omschreven:

  1. Principieel-Groen: Personen die als ‘groen’ worden beschouwd, zijn vaak zeer gericht op waarden en principes. Ze zijn empathisch, zorgzaam en streven naar harmonie en consensus in groepen. Groene types zijn goed in het luisteren naar anderen en hechten veel waarde aan relaties en gemeenschapsgevoel.
  2. Doelgericht-Rood: ‘Rood’ typeert mensen die actiegericht, assertief en dynamisch zijn. Ze zijn besluitvaardig, competitief en gericht op resultaten. Rode types nemen graag de leiding, zijn zelfverzekerd en zoeken efficiëntie en directheid in hun aanpak.
  3. Procesmatig-Blauw: Personen die als ‘blauw’ worden gekenmerkt, zijn analytisch, methodisch en systematisch. Ze waarderen orde en precisie, zijn goed in plannen en organiseren, en baseren hun beslissingen op feiten en gegevens. Blauwe types zijn vaak gereserveerd en bedachtzaam, met een sterke focus op kwaliteit en nauwkeurigheid.
  4. Sociaal-Geel: ‘Geel’ beschrijft mensen die optimistisch, expressief en creatief zijn. Ze zijn sociaal, communicatief vaardig en genieten van samenwerking en het delen van ideeën. Gele types zijn enthousiast, flexibel en zoeken naar innovatie en mogelijkheden om te exploreren.

Elk van deze kleuren vertegenwoordigt een unieke set van eigenschappen en voorkeuren die invloed hebben op hoe individuen denken, communiceren en handelen, zowel op de werkvloer als in persoonlijke relaties. Ook en vooral als het gaat om het werken aan een strategie.

Elk type brengt zijn eigen sterke punten en uitdagingen mee in het proces, wat kan leiden tot verschillende benaderingen en resultaten:

Het is belangrijk om deze dynamieken te herkennen en te waarderen, omdat een evenwichtige benadering die de sterke punten van elk type integreert, kan leiden tot een meer holistische en effectieve strategie. Door de verschillende benaderingen te omarmen en manieren te vinden om de verschillende benaderingen te combineren, kunnen teams robuustere en meer inclusieve strategieën ontwikkelen.


Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X