Overweldigend.

Er kunnnen veel onderwerpen van belang zijn bij formuleren van een strategie. Zo op het eerste gezicht kan dit overweldigend overkomen. Zelfs zo overweldigend dat managers en andere betrokkenen af haken, met alle gevolgen van dien. Een goede strategie is immers essentieel voor de continuïteit van de organisatie.

Vragen 

Voor er nu daadwerkelijk wordt begonnen met werkzaamheden die te maken hebben met het definiëren van de strategie is het handig om eerst drie vragen te beantwoorden?

 1. Wat hebben we al als het gaat om de strategie?
 2. Waarom gaan we nu werken aan de strategie?
 3. Welke onderdelen pakken we nu op?

Deze vragen helpt bij het aanbrengen van focus al het gaat het maken van de strategie.

Vraag 1: Wat hebben we als het gaat om de strategie?

In alle organisaties is als iets aanwezig als het gaat om het definiëren van een strategie. Verstandig is om te kijken wat er is en dat in ieder geval bij elkaar te zoeken.  Daarbij kan de volgende vragenlijst worden gehanteerd:

 1. Hebben we een duidelijke “why”?
 2. Hebben we een visie over de omgeving waarbinnen onze organisatie zal functioneren?
 3. Hebben we een duidelijke missie?
 4. Weten we het bestaansrecht van onze organisatie?
 5. Hebben we duidelijke kernwaarden?
 6. Is het doel van onze organisatie op lange termijn duidelijk?
 7. Hebben we een actueel bedrijfsmodel (BMC)?
 8. Weten we de waardeproposities voor onze klanten (VPC)?
 9. Hebben we een duidelijke opsomming van onze producten en diensten?
 10. Hebben we een goede pay-off?
 11. Hebben we een actuele analyse van de trends en omgeving?
 12. Is er een actuele analyse van de blauwdruk van onze organisatie?
 13. Hebben we een actuele analyse van onze concurrenten?
 14. Hebben we een actuele SWOT-analyse?
 15. Hebben we een actuele financiële analyse?
 16. Hebben we een overzicht van de gewenste verbeteringen op het gebied van onze identiteit?
 17. Hebben we een overzicht van de gewenste verbeteringen op het gebied van de blauwdruk van onze organisatie?
 18. Hebben we een overzicht van de gewenste verbeteringen als het gaat om de financiën?
 19. Hebben we een duidelijke strategie met daarin aandacht voor de focusgebieden klant, financiën, blauwdruk van onze organisatie en groei?
 20. Weten we onze kritische succesfactoren?
 21. Weten we heel duidelijk wat onze doelstellingen en kernresultaten zijn?
 22. Weten we wat onze doelen over 3 jaar zijn?
 23. Weten we heel duidelijk wat onze doelen over 1 jaar zijn?
 24. Weten we heel duidelijk wat de doelen voor komende kwartaal zijn?
 25. Monitoren en evalueren we onze strategie regelmatig op een effectieve manier?

Vraag 2: Waarom gaan we nu werken aan de strategie?

Bij het maken van een strategie kan veel worden gedaan, bekeken en geanalyseerd. Niet alles hoeft even relevant te zijn of kan ook later verder worden opgepakt. Uiteindelijk gaat het om de groei en continuïteit van de organisatie en is het het sec maken van een strategie niet het doel. Het moet tot iets leiden. De managementgoeroe Stephen Covey beschreef in zijn bestseller “The 7 habitss of highly effectief people” een aantal principes waaronder “Begin with the end in mind” en “Put first things first”.

Met het werken aan een strategie is dat precies hetzelfde. De eerste vraag is waarom er NU gewerkt moet worden aan de strategie waarna de tweede vraag gesteld kan worden: wat moeten we dan precies bekijken.

In organisaties is de eerste vraag al zeer relevant. Diegenen die de strategie moeten definiëren en hieraan meewerken hebben het in de regel zeer druk. Hun tijd is schaars en ze moeten de noodzaak inzien om te werken aan de strategie en het moet hun aandacht houden.

Om dat te bereiken moet het klip en klaar zijn wat het doel van de hele exercitie. Dat gaat verder dan “we moeten beter samenwerken” (dat weet iedereen al) “we moeten klantgerichter zijn” (idem).

Er kunnen verschillende redenen zijn om de strategie op te pakken of weer tegen gelicht te houden. Te denken valt aan:

Vraag 3: welke onderwerpen pakken we nu op?

De vorige vraag vulde Covey’s principe “Begin with the end in mind” in. Dan nu het principe “Put first things first”. Ofwel welke onderdelen zijn wel relevant voor het invullen van de vraag en welke niet. 

Als het doel is om efficiënty-verbeteringen door te voeren kan het minder relevant zijn om bij alle onderdelen van de identiteit stil te staan. Wil een organisaties innovaties in het productieproces doorvoeren dan zijn niet alle analyses even relevant. Voor het opnieuw afstemmen van alle doelstellingen binnen de organisatie hoeven ook niet alle onderwerpen tegen het licht te worden gehouden.

Voor het beantwoorden van de vraag welke onderwerpen er opgepakt moeten worden kan het onderstaande schema worden gebruikt.

Hoe nu verder?

In het vervolg wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van een strategie, te weten:

 1. De vaststellen van de identiteit en de positionering.
 2. Het analyseren van de huidige situatie.
 3. Het concreet definiëren van de strategie.
 4. Het vertalen van de strategie in concrete doelen die gerealiseerd moeten worden.

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X