Aanpak 

Dit bepalen van de identiteit is niet lineair, maar eerder een iteratieve proces waarbij verschillende aspecten voortdurend aandacht en verfijning behoeven. Hieronder volgt een in de praktijk ontstane  aanpak voor het definiëren en opstellen van de ‘Why’, visie, missie, bestaansrecht, kernwaarden en BHAG van een organisatie:

  1. Stakeholder-identificatie. Begin met het identificeren van sleutelfiguren die een cruciale rol spelen in de vorming van de organisatie-identiteit. Denk aan oprichters, aandeelhouders, klanten, managers, medewerkers, leveranciers en eventuele partners. Overweeg ook de inbreng van externe adviseurs voor frisse perspectieven en gespecialiseerde kennis.
  2. Vragen beantwoorden. Gebruik diverse methoden zoals individuele gesprekken, groepssessies, workshops en enquêtes om de essentiële vragen te beantwoorden. Data-analyse en marktonderzoek kunnen ook worden ingezet om inzicht te krijgen in relevante trends en klantbehoeften.
  3. Eerste versie definiëren. Stel een initiële versie van de verschillende identiteitselementen op, gebaseerd op de verzamelde informatie en inzichten.
  4. Validatie en verfijning. Toets en verfijn de gedefinieerde elementen met de belangrijkste stakeholders. Verzamel feedback en maak aanpassingen om de identiteit te verfijnen, zodat deze aansluit bij de ervaringen en percepties van zowel interne als externe belanghebbenden.
  5. Besluitvorming. Neem beslissingen om het proces te stroomlijnen en te voorkomen dat het een eindeloos traject wordt.
  6. Uitdragen van de identiteit. Communiceer de gedefinieerde identiteit zowel intern als extern. Overweeg het opzetten van trainings- en ontwikkelingsprogramma’s om medewerkers te helpen de nieuwe visie, missie en waarden te begrijpen en te integreren in hun werk. 
  7. Concrete plannen ontwikkelen en uitwerken. Werk de identiteit uit tot concrete plannen die aansluiten bij de actuele situatie en de uiteindelijke strategie van de organisatie. Zorg ervoor dat deze plannen de identiteit weerspiegelen in alle dagelijkse activiteiten.
  8. Regelmatige evaluatie. Toets de identiteit regelmatig op actualiteit en relevantie. Implementeer mechanismen voor continue feedback om de identiteit dynamisch en relevant te houden.

Hulpmiddelen

Er zijn een aantal hulpmiddelen die als handvat en inspiratie kunnen worden gebruikt.

Overzicht vragen.

Om de beginnen zijn dat de vragen die gaandeweg beantwoord moeten worden. Onderstaand een opsomming van de vragen. Deze kan worden gebruikt als leidraad bij gesprekken en workshops. Bij workshops kunnen ze aan de muur worden gehangen.

Identiteitscanvas

Bij het invullen is het handig om een overzichtelijk werkdocument te hebben. Hier is het identiteit-canvas bij te gebruiken.

Dit canvas kan bijvoorbeeld groot uitgeprint worden en aan de muur waar dan de verschillende onderdelen met “geeltjes” kunnen worden ingevuld en bediscussieerd. Of het kan als PDF worden gebruikt en op een computer ingevuld.

Aandachtspunten

De praktijk leert dat er bij het opstellen van de identiteit een aantal aandachtspunten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X