Strategische analyse

Strategieontwikkeling: van identiteit naar doelen

Na het definiëren van de identiteit van een organisatie (het hart), waarin duidelijk wordt waarvoor de organisatie staat en wat haar aspiraties zijn, is de volgende stap het ontwikkelen van een strategie. Deze strategie moet de brug slaan tussen enerzijds de identiteit en de huidige situatie anderzijds het gaan realiseren van de gewenste toekomst. Een strategie is immers het plan dat richting geeft aan de acties en beslissingen van een organisatie om haar langetermijndoelen te bereiken, rekening houdend met de beschikbare middelen, de externe omgeving en de interne capaciteiten.

De verschillende componenten voor het kunnen definiëren zijn in onderstaande tekening weergegeven.

De verschillende onderdelen zijn:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X