Een organisatie heeft uiteraard altijd te maken met een omgeving die in beweging is. Daarbij kunnen er ontwikkelingen zijn die relevant zijn voor de organisatie. Door deze zorgvuldig te onderzoeken kunnen organisaties hun strategie daarop aanpassen. Om dit gedegen te onderzoeken is de PESTEL-analyse effectief gebleken.  Het stelt organisaties in staat om een overal beeld te krijgen van van het macro-economische landschap waarin zij opereren. De PESTEL-analyse is een raamwerk voor het verkennen van de externe macro-economische factoren die een directe of indirecte impact kunnen hebben op de operaties en het succes van een organisatie. Deze methode onderscheidt zich door zijn veelzijdige benadering, waarbij zes cruciale dimensies worden onderzocht: politieke, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en legale aspecten.

Voorbeeld

Voor het begrijpen en uitleggen van de PESTEL-analyse kan het beste een voorbeeld gebruikt worden. Laten we daarom bij AirBNB blijven. De beknopte PESTEL-analyse van Airbnb in Nederland ziet er als volgt uit:

Politiek

Economisch

Sociaal-cultureel

Technologisch

Ecologisch

Aanpak

Het maken van een goed PESTEL-analyse vergt in de regel een lange doorlooptijd. Er is veel tijd nodig om zaken op te zoeken en te analyseren. En uiteraard zijn de te op te zoeken gegevens per bedrijf en bedrijfstak verschillend. Wel zijn er een aantal grote lijnen.

Strategische implicaties. Ontwikkel inzichten over hoe de geïdentificeerde PESTEL-factoren de strategische planning en besluitvorming van de organisatie kunnen beïnvloeden. Bepaal acties om kansen te grijpen en bedreigingen te mitigeren.

PESTEL-Canvas

Bij het maken van die PESTEL-analyse kan het PESTEL-canvas worden gebruikt. Daar kunnen uiteindelijk de relevante factoren in steekwoorden overzichtelijk op worden geplaatst. Sommige organisaties doen dit bijvoorbeeld door dit canvas uit te printen en “geeltjes” te gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X