SWOT-analyse

Nu is bekend wat de richting van de organisatie is (de identiteit) en wat de positionering moet zijn. Ook is er inzicht in  de relevante trends en wat de factoren zijn in de omgeving waar rekening mee gehouden moet worden. Vervolgens ie er een analyse nodig van de sterke en zwakke kanten van de organisatie en de kansen en mogelijkheden. Dit wordt vaak aangegeven met de term SWOT -analyse.

Wat is een SWOT-analyse

 Een SWOT-analyse is een manier om een organisatie te beoordelen op zijn interne capaciteiten en middelen, en de kansen en uitdagingen in de markt. Hierdoor kunnen organisaties niet alleen hun concurrentiepositie versterken maar ook proactief inspelen op veranderingen in de markt en de bredere maatschappelijke context. Door een grondige SWOT-analyse uit te voeren, krijgen organisaties inzicht in waar ze staan, waar ze naartoe willen en welke strategische stappen nodig zijn om daar te komen.

Een SWOT-analyse bestaat uit vier onderdelen die samen een beeld geven van de strategische positie van een organisatie:

  1. Sterktes (Strengths): Dit onderdeel gaat over wat de organisatie goed doet. Het gaat om factoren die de organisatie een voordeel geven ten opzichte van haar concurrenten, zoals gespecialiseerde expertise, unieke technologieën, sterke merknaam, goede klantrelaties, of efficiënte productieprocessen.
  2. Zwaktes (Weaknesses): Dit zijn de problemen of beperkingen die de organisatie hinderen of in een nadelige positie brengen ten opzichte van de concurrentie, zoals verouderde technologie, beperkte onderzoekscapaciteiten, zwakke merkherkenning, of onvoldoende distributiekanalen.
  3. Kansen (Opportunities): Dit zijn de externe kansen die de organisatie kan benutten om te groeien of haar marktpositie te verbeteren. Kansen kunnen voortkomen uit markttrends, economische veranderingen, technologische ontwikkelingen, of veranderingen in regelgeving die positief kunnen uitpakken voor de organisatie.
  4. Bedreigingen (Threats): Ten slotte worden de externe risico’s en uitdagingen onderzocht die de prestaties van de organisatie negatief kunnen beïnvloeden. Dit kunnen concurrentieactiviteiten zijn, veranderende marktvoorkeuren, economische neergang, technologische veranderingen die de bestaande producten of diensten overbodig maken, of nieuwe regelgeving die de bedrijfsvoering beperkt.

Voorbeeld.

Ook her werkt een voorbeeld het beste. Wederom het voorbeeld van Airbnb. Het voorbeeld maakt overigens ook duidelijk dat er een sterke relatie is met de eerder gemaakte trends en omgeving-analyse. 

Sterktes (Strengths)

Zwaktes (Weaknesses):

Kansen (Opportunities)

Bedreigingen (Threats)

Aanpak

Veelal kan de SWOT-analyse gelijktijdig of direct na de reeds en omgevingsanalyse gemaakt worden. Mocht de SWOT-analyse apart gemaakt worden dan kan de volgende aanpak worden gehanteerd.

SWOT-canvas

Om de SWOT-analyse overzichtelijk te houden kunnen de constateringen uiteindelijk compact in steekwoorden worden vastgelegd op een SWOT-canvas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X