Wat zijn de noodzakelijke verbeteringen

Er is nu veel onderzocht en gedefinieerd. Dit heeft ertoe  geleid dat de gewenste situatie duidelijk is en wat de huidige stand van zaken is. 

 Om te beginnen is de identiteit duidelijk geworden: wat wel de organisatie zijn en waar staat het voor. Dit komt tot uiting in de:

– Why

– Visie

– Missie

– Het bestaansrecht 

– De kernwaarden

– De doelen op de lange termijn

– En de positionering

Vervolgens is er een analyse gemaakt van:

– de relevante trends en een analyse van de omgeving

– De blauwdruk van de organisatie

– De concurrentie

– De sterke en zwakke kanten (SWOT)

– De financien

Nu is het tijd om op een gestructureerde manier conclusies te trekken. Let wel: dit zou uiteindelijke resultaat moeten zijn van alle eerdere acties en kan worden gecatalogiseerd naar drie onderdelen:

  1. Het aanpassen of verder invullen van de identiteit.
  2. Het aanpassen of verbeteren van de organisatie.
  3. Aanpassingen op het gebied van financiƫn.

Door de focus te leggen op de identiteit, de organisatiestructuur, en de financiƫle gezondheid, wordt een solide basis gelegd voor het ontwikkelen van een strategie die realistisch, haalbaar, en effectief is.

Pragmatische aanpak

In de voorgaande stappen is veel informatie boven tafel gekomen. Nu gaat het erom om conclusies te trekken. Verdere analyses zullen niet meer noodzakelijk zijn. Daarom kan een eenvoudige aanpak worden gekozen. Daarbij kan onderstaand schema als leidraad worden genomen.

Het schema kan als leidraad genomen om de verbeteringen te noteren en deze te categoriseren naar:

– Identiteit

– Blauwdruk

– Financieel

Het beste kan dit gedaan worden door deze op het canvas te noteren. Beter nog is om dat met geeltjes te doen zodat ze verhangen kunnen worden.

Stappen

  1. Bezie de identiteit en positionering. Welke veranderingen, verbeteringen of verdere invulling zijn nodig als het gaat om de identiteit en/of positionering.
  2. Bekijk de uitgevoerde analyses. Inventaris welke verbeteringen of veranderingen noodzakelijk zijn.
  3. Breng per categorie een prioritering aan. Wordt er gewerkt met geeltjes dan kunnen deze simpel verhangen worden.
  4. Bekijk wat de afhankelijkheden zijn. Vaak zijn er activiteiten die eerste gedaan moeten worden voordat andere belangrijke zaken kunnen worden aangepakt. Voorbeeld zou kunnen zijn dat een klant-informatiesysteem eerst wordt aangepakt voordat de klanttevredenheid wordt verbeterd. Deze afhankelijkheden kunnen met pijlen worden aangegeven.
  5. Bepaal de uiteindelijk prioriteit. Nu kan worden aangegeven wat de prioriteiten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X