NB Dit is het eerste deel van dit hoofdstuk.

Overzicht resultaatgericht organiseren.

Om succesvol te transformeren moeten er niet teveel veranderingen tegelijkertijd worden aangepakt, kunnen veranderingen beter niet langer dan 100 dagen duren en is het verstandig om steeds te kijken naar doelen, processen en kennis en kunde. De vraag is dan wat zijn de elementen waar naar gekeken moet worden. Wat zijn de elementen van een resultaatgerichte organisatie.  Het goed organiseren van de werkzaamheden in een organisatie is een complexe aangelegenheid, met veel mogelijke elementen en  waar dan ook nog veel van deze zaken door elkaar lopen.  Onderstaand schema geeft de samenhang van de verschillende werkzaamheden weer.

Een resultaatgerichte organisatie is een organisatie die haar continuïteit waarborgt door duurzaam te werken aan het rendabel zoeken vinden en behouden van klanten. Centraal staat daarbij de klant (of afnemer/stakeholder bij non-for-profit organisaties) die tevreden moet zijn , zodat die zorgt voor vervolgaankopen en zijn waardering deelt met anderen.

Binnen een organisatie zijn er drie rollen met ieder een specifiek taak:

Elke rol heeft een specifieke verantwoordelijkheid. Deze hebben te maken met het:

Om een strategie te maken die duidelijk, uitvoerbaar en effectief is zijn er een aantal elementen die ingevuld moeten worden:

Voor de vertaling van de strategie in een effectieve en schaalbare blauwdruk is aandacht nodig voor:

Uiteindelijk gaat het om het uitvoeren, het daadwerkelijk doen.Deze moet (conform de blauwdruk) perfect, effectief en efficiënt zijn. Het gaat om de werkzaamheden die die te maken met:

Bij de de kwaliteit en rentabiliteit steeds te blijven verbeteren is het verstandig om deze vast te leggen.

In een resultaatgericht organisatie zijn er twee bewegingen:

Dit geeft ook aan dat er naast het werken IN de organisatie ook van tijd tot tijd stilgestaan moet staan bij het werken AAN de organisatie. Dat wil zeggen naast aandacht voor de uitvoering ook aandacht voor de richting van de organisatie en de doorvertaling daarvan in de blauwdruk.

Tot slot. Er zijn vele onderwerpen die steeds om aandacht vragen. Het gevaar is dat deze door elkaar gaan lopen, waardoor zaken niet adequaat opgelost worden of er zelfs blijven liggen, waardoor de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Dit kan effectief opgelost worden door een onderscheidt te maken tussen de verschillende vergadervormen:

De praktijk leert dat er een drietal kanttekeningen zijn.

Vervolg

In de rest van dit hoofdstuk wordt in detail ingegaan op de werkzaamheden die horen bij:

  1. Het maken en komen tot de strategie
  2. Het invullen van de blauwdruk.
  3. De daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden.
  4. De tevreden klant

In elk onderdeel wordt stil gestaan op de elementen en de best pratices om het in te vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X