NB Dit is het eerste deel van dit hoofdstuk. Elk groot deel wordt apart geplaatst. Ik zal dat in de nummering logisch maken.


Sectiesamenvatting en leeswijzer

Voor een succesvolle transformatie naar een resultaatgerichte organisatie is het cruciaal om een gestructureerde en gefocuste aanpak te hanteren. Dit betekent dat veranderingen beheersbaar moeten blijven, idealiter niet langer dan 100 dagen duren, en dat er voortdurend aandacht moet zijn voor doelen, processen, en de benodigde kennis en kunde. Het is van belang om de elementen die een resultaatgerichte organisatie definiëren, nauwkeurig te identificeren en te begrijpen.

Een resultaatgerichte organisatie streeft naar duurzaamheid en continuïteit door zich te richten op het effectief zoeken, vinden en behouden van klanten. Hierbij staat de klant centraal, of het nu gaat om consumenten in commerciële settings of afnemers/stakeholders in non-profitorganisaties. Het doel is om klanttevredenheid te waarborgen, wat leidt tot herhaalaankopen en positieve mond-tot-mondreclame.

Het organiseren van werkzaamheden binnen een dergelijke organisatie is een complexe taak, waarbij verschillende elementen met elkaar verweven zijn. Het onderstaande schema illustreert de samenhang tussen deze verschillende werkzaamheden en benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak. Door deze elementen zorgvuldig te coördineren, kan een organisatie haar resultaatgerichtheid optimaliseren en een solide basis leggen voor toekomstig succes.

NB: Deze tekening moet aan het eind aangepast worden en door een vormgever opnieuw worden gemaakt.

Toelichting

Rollen
Binnen een organisatie zijn er drie rollen met ieder een specifiek taak:

Verantwoordelijkheden
Elke rol heeft een specifieke verantwoordelijkheid. Deze hebben te maken met het:

Strategie = richting
Er is een duidelijke strategie nodig waarin de volgende elementen voorkomen:

Blauwdruk = inrichting
De vertaling van de strategie in een effectieve en schaalbare blauwdruk met:

Uitvoeren = verrichten
Uiteindelijk gaat het om het uitvoeren, het daadwerkelijk doen. Dit moet (conform de blauwdruk) perfect, effectief en efficiënt zijn. Het gaat om de werkzaamheden die die te maken met:

Om de de kwaliteit en rentabiliteit steeds te blijven verbeteren is het verstandig om verstoringen en mogelijke verbeteringen vast te leggen.

Groei en verbetering
In een resultaatgericht organisatie zijn er twee bewegingen:

Werken aan of in de organisatie.
Naast het werken IN de organisatie moet er ook van tijd tot tijd stilgestaan worden bij het werken AAN de organisatie. Dat wil zeggen naast aandacht voor de uitvoering ook aandacht voor de richting van de organisatie en de doorvertaling daarvan in de blauwdruk.

Vergadercyclus.
Er zijn vele onderwerpen die steeds om aandacht vragen. Het gevaar is dat deze door elkaar gaan lopen, waardoor zaken niet adequaat opgelost worden of er zelfs blijven liggen, waardoor de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Dit kan effectief opgelost worden door een onderscheidt te maken tussen de verschillende vergadervormen:


Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X