Het einde van kennisverspreiders? Bedreiging of kans?!?

De afgelopen dagen heb ik een aantal blogs geplaatst over een van onze expertises: resultaatgericht organiseren. Ik heb dat gedaan onder het mom van “oh, ja, wat was het ook al weer”. De volgende blogs heb ik gemaakt: Goed he? Nou om heel eerlijk te zijn: ik heb ze niet zelf geschreven!!! Ik heb de […]

Oh ja (3), hoe resultaatgericht organiseren in te voeren?

Er zijn verschillende manieren waarop een organisatie resultaatgericht kan worden georganiseerd. Hieronder beschrijf ik enkele belangrijke manieren: Het is belangrijk om te realiseren dat het invoeren van resultaatgericht organiseren een proces is dat tijd kost. Het is aan te raden om de implementatie in stappen aan te pakken en deze stapsgewijs te evalueren.

Oh ja (2), wanneer is resultaatgericht organiseren minder effectief?

Er zijn enkele situaties waarin resultaatgericht organiseren niet effectief is: Complexe projecten: Bij projecten met veel onzekerheden of onvoorziene omstandigheden kan het moeilijk zijn om duidelijke doelstellingen te formuleren. Hierdoor kan het lastig zijn om de voortgang van het project te meten en kan er onvoldoende flexibiliteit zijn om snel te kunnen bijsturen. Het is […]

Oh ja (1), wat is resultaatgericht organiseren ook al weer?

Resultaatgericht organiseren is een manier van werken waarbij de focus ligt op het behalen van concrete resultaten. Dit in plaats van te concentreren op het uitvoeren van taken of het volgen van bepaalde processen. Hierdoor wordt er efficiënter gewerkt en kunnen er sneller resultaten behaald worden. Er zijn verschillende manieren waarop een organisatie resultaatgericht kan […]

LEAN en de Digitale Transformatie

Hoe managementmethode LEAN en de Digitale Transformatie elkaar wel kunnen versterken. Managementmethode LEAN en de Digitale Transformatie kunnen elkaar versterken, als niet het interne proces, maar de supply chain het doel is. Hieronder zal dit nader toegelicht worden. LEAN in de traditionele organisatie LEAN is een effectief bewezen methode, die in dit artikel niet nader […]

Duurzaamheid en de digitale transformatie

Gaan investeringen in duurzaamheid ten koste van de digitale transformatie? Het is niet investeren in of Duurzaamheid, of Digitalisering. Bij de digitale transformatie gaan de veranderingen samen met duurzaamheid! Deze uitspraak vereist wel een toelichting. Duurzaamheid versus schaalvergroting De mensen die de energietransitie aanjagen en urgentie geven aan duurzaamheidsprogramma’s, zijn meestal negatief over schaalvergroting. Schaalvergroting […]

Wat hebben klanten te maken met de digitale transformatie?

Het korte antwoord: Klanten zijn vaak de belangrijkste motivatie voor organisaties om te digitale transformatie te starten. Elke organisatie die als laatste in de keten, het uiteindelijke product dienst levert aan de eindgebruiker, weet dat de afnemer ook digitale kanalen gebruikt, naast het traditionele kanaal. Bijvoorbeeld door via digitale kanalen te communiceren, het product af […]

Personeel voor digitale transformatie

De rol van digitalisering bij het aantrekken van personeel voor digitale transformatie. Hoe goed is uw organisatie in staat om mee te bewegen met de digitaliserende samenleving? Om deze kernvraag draait het bij de digitale transformatie. Hierbij draait het niet alleen om het zoeken, vinden en houden van klanten. Maar in gelijke mate in het […]

Goed boek!

De afgelopen 25 jaren hebben we veel onderzocht, gepubliceerd en toegepast als het gaat om resultaatgericht organiseren. Het komt niet vaak meer dat we iets nieuws tegenkom. Hoewel niet recent was dit toch inspirerend boek. Als was het alleen maar omdat wat wij met RGO zijn gaan doen (sinds 20 jaar) in dit boek bevestigd […]