6.2.9 Strategie – identiteit – Aanpak, hulpmiddelen en aandachtspunten

Aanpak  Dit bepalen van de identiteit is niet lineair, maar eerder een iteratieve proces waarbij verschillende aspecten voortdurend aandacht en verfijning behoeven. Hieronder volgt een gestructureerde aanpak voor het definiëren en opstellen van de ‘Why’, visie, missie, bestaansrecht, kernwaarden en BHAG van een organisatie: Hulpmiddelen Er zijn een aantal hulpmiddelen die als handvat en inspiratie […]

6.2.7 Strategie – identiteit – De kernwaarden van een organisatie

Wat zijn kernwaarden? Kernwaarden gaan over de normen, waarden en overtuigingen van een organisatie en haar medewerkers. In de Angelsaksische landen spreekt men over “values” en “beliefs”. Kernwaarden fungeren als ethisch kompas en vormen de “kern” van de bedrijfscultuur van een onderneming. Kernwaarden geven kort en krachtig weer “de manier waarop de organisatie de dingen […]

6.2.6 Strategie – identiteit – Het bestaansrecht van een organisatie

Wat is het bestaansrecht? Het bestaansrecht van een organisatie  beantwoordt de vraag waarom mensen voor die organisatie moeten kiezen en wat haar uniek maakt ten opzichte van concurrenten. Het is de reden waarom mensen om zouden rijden voor die organisatie en haar producten en diensten. Het bestaansrecht heeft betrekking op de waarde die de organisatie […]

6.2.5 Strategie – identiteit – De missie van een organisatie

Wat is een missie? Beschrijft de visie de toekomstige omgeving van de organisatie, de missie geeft aan wat de organisatie wil gaan bereiken binnen deze omgeving. De missie geeft weer wat de dagelijkse activiteiten zijn om de toekomst te realiseren.  Niet zelden worden wordt het uitgewerkt tot een zogenaamde missie-statements.  Hoewel het duidelijkheid moet verschaffen […]

6.2.4 Strategie – identiteit – de visie van een organisatie

Wat is een visie? Een visie is het beeld of de verwachting die een organisatie heeft van de toekomst. Het woord “visie” komt van het Latijnse “videre” dat “zien, inzien, inzicht hebben” betekent. Een visie is een schets van de relevante omgeving waarbinnen de organisatie zal opereren.  Het is de fundering waarop de missie van […]

6.2.3 Strategie – identiteit – de “Why” van een organisatie

Wat is de “why”? De “Why” van een organisatie vormt de kern van haar bestaan en zou de basis moeten zijn van elke strategie. De  term “Why” werd in 2009 geïntroduceerd door Simon Sinek als onderdeel van de Golden Circle.  Hij deelde dit concept voor het eerst met het grote publiek tijdens zijn TED Talk, […]

6.2.1 Strategie – inleiding en overzicht

Het belang van een actuele strategie In het tijdperk waarin digitalisering, connectiviteit en globalisering de basis is van het ondernemen en organiseren is een goede strategie essentieel.  Een concrete analyse en beschrijving van de koers die de organisatie gaat varen en die regelmatig wordt bijgesteld.  De omgeving en de technologie verandert immers continue. Een strategie […]

6.1 De resultaatgerichte organisatie – overzicht

NB Dit is het eerste deel van dit hoofdstuk. Elk groot deel wordt apart geplaatst. Ik zal dat in de nummering logisch maken. Sectiesamenvatting en leeswijzer Voor een succesvolle transformatie naar een resultaatgerichte organisatie is het cruciaal om een gestructureerde en gefocuste aanpak te hanteren. Dit betekent dat veranderingen beheersbaar moeten blijven, idealiter niet langer […]

X