Goed boek!

De afgelopen 25 jaren hebben we veel onderzocht, gepubliceerd en toegepast als het gaat om resultaatgericht organiseren. Het komt niet vaak meer dat we iets nieuws tegenkom. Hoewel niet recent was dit toch inspirerend boek. Als was het alleen maar omdat wat wij met RGO zijn gaan doen (sinds 20 jaar) in dit boek bevestigd […]

De 5 belangrijkste lessen als het gaat om het werken met doelstellingen.

Afgelopen 25 jaar heb ik heel veel gelezen, gepubliceerde en geholpen bij het formuleren van doelstellingen. Nu valt daar uiteraard heel veel over te zeggen. Maar in-the-end zijn dit voor mij de belangrijkste conclusie: Mensen hebben behoefte aan structuur om hun doelen te realiseren.  Mensen kunnen moeilijk omgaan met een spanningsboog langer dan 90-100 dagen. […]

OKR: het werken met doelstellingen in competitieve omgevingen

Wim heeft de afgelopen 25 jaar veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over het het werken met doelen in bedrijfsmatige omgevingen. Nu zou je denken dat het formuleren van doelen iets statisch is. Vroeger was dat inderdaad zo. Bedrijven maakte vaak plannen voor voor de komende 5 en soms zelf 10 jaar.  Juist door automatisering, veranderde […]

De basis voor het rendabel zoeken, vinden en behouden van klanten: een schaalbaar model

De continuïteit van een bedrijf wordt gegarandeerd door steeds aandacht te blijven geven aan het zoeken, vinden en behouden van klanten. Juist door deze doelstelling te onderschrijven wordt er een situatie gecreëerd waarbij door het management of de eigenaar van het bedrijf meer en meer gewerkt wordt aan het werken aan het bedrijf in plaats […]

Klanttevredenheid: een vaag begrip?

De continuïteit van een onderneming is vooral gewaarborgd door het behouden van klanten. En de begrippen behouden en klanttevredenheid gaan hand in hand. Klantentevredenheid. Een begrip waar menig vergadering in een bedrijf (hopelijk) aan is gewijd. Immers mensen die op de één of andere manier tevreden zijn, zullen sneller overgaan tot het aanschaffen van een […]