Flyct – Meegaan met Groei

Het begin van dit verhaal neemt ons mee terug, we kijken naar de situatie bij Flyct in 2010. Mark van Dijk, Algemeen Directeur, kwam destijds voor een uitdaging te staan. Zijn organisatie kreeg steeds meer werk en groeide erg snel. Hoezo een uitdaging? Deze groei bracht vragen mee. Hoe groeien wij als bestuur mee met het bedrijf? Hoe creëren we richting, inrichting en verrichting? Na het lezen van het boek ‘Resultaatgericht werken, managen en organiseren’ werd er contact opgenomen met Kweekel Advies & Training.

Het vervolg

Het duurde niet lang voordat beide organisaties er uit waren. Om een slagvaardige en innovatieve organisatie te worden zou RGO (Resultaatgericht Organiseren) bij Flyct worden geïmplementeerd. In 2011 werd daarmee gestart door middel van een nulmeting. Met behulp van het RGO-model werd een analyse gedaan met een sprekend resultaat. De hoogste score op de verschillende onderdelen was namelijk een zes (schaal 1-10). Kortom, ruimte voor verbetering!

arrow-1

Welke kant gaan we op?

Een stevige groei van het kantoor waarbij helder beschreven processen ondersteund worden door een volledige digitale verwerking van dossiers. ‘Letselschadebehandeling als een service’

arrow-2

Op welke wijze?

Door een focus op klanttevredenheid (wij willen in 2017 een klanttevredenheid behalen van een 9,1 gemiddeld). Het geven van houvast aan de medewerkers door een duidelijke strategie. Tot slot worden alle processen herhaalbaar, kopieerbaar en overdraagbaar.

arrow-3

Hoe gaan we dit managen en uitvoeren?

De gekozen managementstijl is hierin nog steeds cruciaal. De keuze om Resultaatgericht te organiseren met een heldere doelenhiërarchie schept duidelijkheid naar de managers en medewerkers.

En met resultaat

In 2013 al was de gemiddelde RGO-score gestegen naar een 7. Een knap resultaat, in 2011 was het hoogste cijfer namelijk nog een 6. Flyct is zeer winstgevend met een constant groeiende klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. In 2015 is de strategie ‘letselschade behandeling als een service’ nagenoeg gerealiseerd. Cliënten kunnen via een gebruiksvriendelijke en veilige app en dossier online hun dossier realtime volgen, het interne proces sluit hier naadloos op aan. De ambitie van ruim een 9 voor klanttevredenheid is binnen handbereik.

Dorpsstraat 197
2421 AZ Nieuwkoop

T 0172 – 406 080
E info@kweekel.nl

X