Hersenstichting – Samen richting het doel

Als teamleider bij “de grote groene telecom operator” werd Ferry gezien als high potential. Zijn manager wilde hem klaarstomen voor de volgende stap. Deze stap is het worden van ‘Mobile Performance Manager’. Om zijn groei positief te stimuleren zou hij zijn eigen afdeling gaan opzetten en inrichten. Een schitterende uitdaging!

Hoe hebben we dit gedaan?

Als manager ben ik RGO-gecertificeerd. Dit houd in dat ik mijn team en mijn omgeving resultaatgericht organiseer. Mijn team moest elkaar en de omgeving waarin wij werken beter leren kennen. Zo kunnen we uiteindelijk zo efficiënt mogelijk ons werk doen. Wij hebben dan ook de hulp van Kweekel Advies & Training gevraagd. Iedere medewerker uit ons team heeft daaropvolgend de training Persoonlijk Leiderschap & Succesvol functioneren gevolgd.

Deze training hield ons een spiegel voor: Hoe functioneren we als team? De conclusie was helder! Ons team bestaat voornamelijk uit het sociale type mens. Dit verklaart waarom onze vergaderingen vaak lang duurde zonder duidelijke progressie te boeken. Het was altijd erg gezellig, maar weinig effectief, wat tot frustraties leidde. Toch is dit sociale type wel het persoon dat het beste in het team collecte past. Met hun grote netwerk waarmee ze goed contact houden zijn bieden ze veel waarde. We hebben vervolgens spelregels bedacht voor de vergaderingen. Daar houden we ons nu aan! Iedereen snapt waarom en het zorgt voor een prettige sfeer.

Dit is niet het enige waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zo hebben wij ons ook verplaatst in onze eigen vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan De Hersenstichting namelijk niet bestaan! Dit maakt het voor ons des te belangrijker om te begrijpen wat hun motivatie is om te collecteren. Ook moeten wij duidelijk hebben hoe we het beste met ze kunnen communiceren.

Met indrukwekkend resultaat

Sinds 2009 ben ik aan de slag gegaan bij De Hersenstichting, elk jaar is de collecteopbrengst met maar liefst 7% gestegen. In 2016 was dit zelfs 11%. Deze stijgende lijn is mede dankzij de trainingen van Kweekel Advies & training.

De RGO-methode heeft ervoor gezorgd dat we:

  • Duidelijke realistische doelen voor ogen hebben
  • Weten waar we onze groei willen realiseren
  • Onze middelen zo goed mogelijk besteden

Dankzij de training Persoonlijk Leiderschap & Succesvol Functioneren:

  • Kent iedere medewerker zichzelf goed
  • Zijn de medewerkers proactief en gedreven

De gevolgde (maatwerk) groepstraining over houding en gedrag:

  • Heeft ons als team beter laten samenwerken
  • Ons inzicht gegeven in ons eigen functioneren als groep
  • Ons inzicht gegeven in de mensen waar we mee werken

Kweekel bedankt!

Dorpsstraat 197
2421 AZ Nieuwkoop

T 0172 – 406 080
E info@kweekel.nl

X