Succesfactoren (Vervallen. Nu geplaatst op aanvullende website bij boek)

Plaats van de tekst Deze tekst komt na het hoofdstuk over faalfactoren. Gevraagd commentaar Commentaar kun je uiteraard als commentaar toevoegen. (Om SPAM te voorkomen, moet ik telkens aangeven of deze geplaatst kan worden.) Ik zal dan indien nodig reageren op het commentaar. Ook kun je me aan mail sturen: wim@kweekel.nl “De sleutel tot succes […]

Symtomen van slecht functionerende organisaties

Plaats van de tekst Deze tekst komt in het begin van het boek te staan. Het is bedoeld als nadenker voor de lezer. Gevraagd commentaar (Let niet op de breedte van de kolommen in de test. Dat wordt later wel aangepast) Dank voor het meelezen en eventuele commentaar. Binnen een bedrijf kunnen een aantal faal-factoren […]

Realiseren van groei (vervallen, wordt ergens anders opgenomen)

NB Deze tekst is komen te vervallen. De inhoud zal ik opnemen in het hoofdstuk wat handelt over het fundament van een resultaatgerichte organisatie. Het gegeven commentaar zal daar ook in worden verwerkt. Plaats van de tekst Deze tekst komt in het begin van het boek te staan. Gevraagd commentaar Realiseren groei. Flexibel resultaatgericht organiseren […]

De missie en visie, door verschillende ogen

De missie en visie is een veel besproken thema in het bedrijfsleven. Logisch, samen geven zij tenslotte richting aan uw organisatie. Medewerkers zijn bekend met de missie & visie en de doelstellingen worden mede op basis van beide bepaald. Maar is dit wel zo? Ook bij jullie organisatie? De missie & visie door de ogen […]

Op afstand werken? Alleen met goede en duidelijke doelstellingen!

Het Corona-virus verplicht organisaties en medewerkers om massaal thuis te gaan werken. In Nederland zijn er ruim 5 miljoen kenniswerkers. Veelal mensen die niet aan een plaats gebonden zijn en dus thuis kunnen werken. In en aantal bedrijven is thuis werken mogelijk, maar in de meeste organisaties is het toch iets waar genuanceerd over wordt […]

X