Kweekel Meelezen

OVERZICHT GEPLAATSTE ONDERDELEN

Een overzicht van alle geplaatste onderdelenn tot nu toe Voor de meelezer https://kweekel.nl/voor-de-meelezer/ 1. Voor wie is het boek bedoeld? https://kweekel.nl/voor-wie-is-het-boek-bedoeld/ 2. Faalfactoren in organisaties

Bekijk »

6.2.11.4 Doelen komend kwartaal

Kwartaaldoelen Na de vaststelling van de jaardoelen is de volgende stap het concretiseren van deze doelen in kwartaalgebonden doelen waaruit actiepunten kunnen worden gedefinieerd.  Dit

Bekijk »

6.2.11.3 Doelen over 1 jaar

Jaardoelen De jaardoelen worden direct afgeleid van de driejaarlijkse doelen, met een nadruk op specifieke, meetbare resultaten voor het komende jaar. Deze doelen vertalen de

Bekijk »

6.2.11.2 Doelen over 3 jaar

Indien de strategie correct is geformuleerd, dan zijn voor de middellange termijn de volgende componenten duidelijk gedefinieerd: Deze doelen zijn veelal gekoppeld aan de kerngebieden:

Bekijk »
X