Ook (resultaatgerichte) leiders kunnen niet alles tegelijk aan zichzelf veranderen. Ook zij kunnen beter maar twee veranderingen tegelijk oppakken.

Onderstaand een vragenlijst die kan dienen als zelfreflectie.

De toekomst:

 1. Wat willen we (team, bedrijf) bereiken?
 2. Wat willen onze klanten?
 3. Wat speelt er?
 4. Wat zou onze toegevoegde waarde moeten zijn?
 5. Welke zaken zijn er nog niet?Wat moeten we nog verwezenlijken?
 6. Hoe meten we onze resultaten?

De juiste mensen en hun ontwikkeling.

 1. Welke mensen hebben we nodig?
 2. Hebben we de juiste mensen?
 3. Hoe kan ik andere mensen helpen zich te ontwikkelen? Hoe kan ik ze helpen groeien?
 4. Hoe krijg ik anderen enthousiast en betrokken? Hoe kan ik ze stimuleren?

Evalueer en evolueer.

 1. Hoe meten we onze vorderingen? Meten we ze?
 2. Wat zijn onze vorderingen?
 3. Hoe brengen we verbeteringen aan?
 4. Wat moeten we verbeteren?Wat moet er veranderen als het gaat om mensen, structuren, processen en systemen?Op welke ontwikkelingen moet ik me (voorlopig) focussen?

Waardering uiten

 1. Spreek ik genoeg waardering uit?Hecht ik ergens te veel/weinig aan: mensen, resultaten, standaards?
 2. Hoe kan ik meer waardering gaan geven?
 3. Hoe kan ik structureel waardering uiten?

Kernwaarden

 1. Zijn er kernwaarden gedefinieerd?
 2. Wat zouden de belangrijkste kernwaarden moeten zijn? Intern? Extern?
 3. Hoe dragen we de kernwaarden uit?
 4. Hoe controleren we of de kernwaarden worden toegepast?
 5. Hoe spreken we mensen aan bij afwijkend gedrag?

Het zelf toepassen van de kernwaarden

 1. Pas ik de kernwaarden op mezelf toe?
 2. Echt?
 3. Wie spreekt mij er op aan als ik me er niet aan hou?
 4. Aan welke kernwaarde zou ik zelf meer aandacht moeten besteden?
 5. Ben ik een goed voorbeeld?

Ikzelf als leider

 1. Gedraag ik me als een leider?
 2. Aan welke leiderschapselementen moet ik werken?
 3. Hoe kan ik mijn zwakke kanten compenseren?
 4. Hoe ga ik dat doen?
 5. Wie kan me daarbij helpen?
 6. Hoe kan mijn team mij daarbij helpen?

X