Hieronder staan een aantal stellingen die verwijzen naar de onderwerpen waar een resultaatgericht leider mee bezig zou moeten zijn. Beoordeel de verschillende stellingen of deze al dan niet waar zijn.

  1. We hebben een missie en visie.
  2. We weten wat onze toegevoegde waarde is.
  3. We hebben duidelijk omschreven producten en/of diensten.
  4. We hebben duidelijke kernwaarden in onze organisatie.
  5. We hebben een duidelijke strategie
  6. We weten wat onze doelen voor de lange termijn zijn
  7. We weten wie onze doelgroepen zijn
  8. We weten welke producten en diensten we aan welke doelgroep aanbieden en leveren.
  9. We hebben onze doelen gecascadeert tot op team- en medewerkers-niveau.
  10. Onze processen zijn duidelijk. We hebben een duidelijke organisatie.

Heeft u aandachtspunten? Verbeterpunten?

X