Hieronder staan een aantal stellingen die verwijzen naar de onderdelen van een resultaatgerichte organisatie die in staat is om effectief te veranderen. In hoeverre gaan deze op voor uw organisatie?

  1. We weten welke zaken voor verbetering vatbaar zijn
  2. We pakken niet meer dan 2 verbeteringen per keer aan.
  3. Onze verbetertrajecten zijn maximaal 100 dagen lang
  4. Veranderingen worden altijd opgesplitst naar doelen, processen en kennis & vaardigheden
  5. We hebben een sluitende plan-do-check-act-cyclus

Aandachtspunten? Verbeterpunten?

X