Vroeger was er de community rond RGO, een platform waar professionals samenkwamen om kennis en ervaring te delen op het gebied van Resultaatgericht Organiseren. Dit was een plek waar gelijkgestemde individuen elkaar konden ontmoeten, leren van elkaars successen en uitdagingen, en gezamenlijk werken aan het verbeteren van organisatorische processen. De focus lag vooral op methoden en technieken om organisaties effectiever en efficiënter te maken.

In de loop van de tijd is echter gebleken dat de onderwerpen die binnen de RGO-community werden besproken, steeds vaker raakvlakken hadden met ondernemen. Deze evolutie is op zich logisch; het organiseren van een bedrijf of instelling kan immers niet los worden gezien van de ondernemende aspecten die daarbij komen kijken. Succesvolle organisaties zijn vaak ook succesvolle ondernemingen. Ze moeten niet alleen goed georganiseerd zijn, maar ook innovatief, flexibel en in staat om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Gezien deze natuurlijke ontwikkeling, was het logisch om de scope van de community uit te breiden. Daarom is de RGO-community omgevormd naar de RGOO-community, waar RGOO staat voor Resultaatgericht Ondernemen en Organiseren. Deze nieuwe naam weerspiegelt beter de breedte en diepte van de onderwerpen die nu aan bod komen binnen de community.

De RGOO-community biedt een platform waar zowel organisatorische als ondernemende aspecten centraal staan. Leden kunnen nu discussiëren over alles van bedrijfsstrategie en innovatie tot teamdynamiek en procesoptimalisatie. Door deze bredere focus kan de community nog meer waarde bieden aan haar leden, die op hun beurt kunnen profiteren van een rijker scala aan kennis en inzichten.

De transformatie van RGO naar RGOO markeert een belangrijke stap in de evolutie van de community. Het is een erkenning van de veranderende behoeften en interesses van de leden, en een commitment om hen te ondersteunen bij zowel het organiseren als ondernemen. Door deze integrale aanpak is de RGOO-community klaar om haar leden te helpen om betere resultaten te halen.

Ook op LinkedIn hebben we de nieuwe community geplaatst. Idee om lid te worden? Bedoeld om vooral inhoudelijke content van de community te plaatsen. Klik dan hier

X