Afgelopen jaren heeft Kweekel BV trainingen verzorgd op het gebied van Resultaatgericht Organiseren & Managen en Leiderschap. Vanuit het enthousiasme van de deelnemers is daar een beweging uit ontstaan. Een community van enthousiaste lijn- en verandermanagers die het “gedachtengoed van Resultaatgericht Organiseren’ verder zijn gaan ontwikkelen en uitdragen. Dit heeft geleid tot meerdere boeken en vele bijeenkomsten waar de ervaringen werden en worden gedeeld. De boeken worden daarbij uitgegeven onder het label RGO-Academy. 

De behoefte ontstond om RGO verder uit te bouwen, en leveranciers-onafhankelijk te maken. Dit heeft geleid tot de oprichting van het RGO-Institute.

RGO-Institute

Het RGO-Insitute wordt verantwoordelijk voor de methode en de verdere ontwikkeling, aanpassingen en uitwerkingen van deze holistische aanpak. Daarbij is er een adviesraad die bekijkt welke relevante ontwikkelingen er zijn op het gebied van resultaatgericht werken, managen, organiseren, veranderen en leiderschap. Dit resulteert in het functie- en kennisportfolio.

Om het productportfolio verder uit te werken worden ontwikkelaars ingezet, al dan niet via kennispartners. Naast de bestaande boeken worden auteurs gevraagd delen van de aanpak verder te beschrijven en toegankelijk te maken.

De kennis zal worden gedeeld via gelicenseerde trainers en opleidingsbureau’s. 

Om de objectiviteit te waarborgen zullen de examens worden afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut.

Tot slot zijn er adviseurs die de aanpak helemaal beheersen en kunnen toepassen bij organisaties. Als organisaties deze adviseurs inzetten weten ze dat de kwaliteit is gegarandeerd als het gaat om resultaatgericht organiseren. 

Diegenen die hebben aangetoond de stof te beheersen worden gelicenseerd en worden vastgelegd in het certificering-register. \

De certificering moet jaarlijks worden bijgehouden door het halen van Persoonlijke Educatie (PE) punten.

RGO-Academy

Naast het instituut is er de RGO-Academy die daadwerkelijk de trainingen coördineert en verzorgd. Dit zijn de trainingen zoals opgenomen in het kennis-portfolio van het RGO-Institute en worden gegeven door gelicenseerde trainers.

RGO-Community

Om de PE-punten bij te houden zal de RGO-Academy jaarlijks bijeenkomsten organiseren voor de RGO-gecertificeerden. Dit is dan in wezen de RGO-Community waar de deelnemers ook en vooral ervaringen delen. Signalen uit de community zullen door het RGO-Institute worden opgepakt om de methode aan te passen en verder te ontwikkelen.

Waar alles om draait

Het uiteindelijke doel is om organisaties en managers te helpen de beste resultaten te realiseren.

X