Lichaamstaal speelt in onze huidige maatschappij een belangrijke rol! Het wordt beschouwd als een belangrijke vorm van communicatie bij onderlinge relaties, omdat emoties veelal non-verbaal worden overgebracht.

Ook binnen een gesprek is lichaamstaal van groot belang: de Amerikaanse psycholoog Albert Mehrabian maakte een schatting van de verhouding tussen verbale en non-verbale communicatie. Een boodschap wordt volgens hem voor 55% overgebracht via lichaamstaal. Voor 38% is de stem verantwoordelijk en de woorden nemen slechts 7% in. Woorden maken dus de inhoud duidelijk, maar lichaamstaal de manier waarop deze begrepen moet worden!

non verbaal

Non-verbale communicatie pas je voor een zeer groot deel onbewust toe. Ons lichaam onthult meer dan we eigenlijk willen prijsgeven: onbewust verraden we immers wat we denken en voelen via onze houding. Het volgende voorbeeld zou als illustratie kunnen dienen van een incongruentie tussen verbale en non-verbale communicatie.

Velen denken dat non-verbale-communicatie valt te manipuleren. Dit valt in de praktijk tegen. Kijk maar naar soaps. Het acteren komt daar vaak onnatuurlijk over. Goede regisseurs leren hun spelers „acteren” af, maar leren ze juist om bijpassende gevoelens op te roepen en voor de camera te gaan staan. Ook als de tekst niet helemaal wordt uitgesproken zoals het in het script staat, dan is het minder erg dan dat de juiste tekst wordt uitgesproken maar met de verkeerde lichaamstaal.

Non verbaal in de praktijk:

Stel je hebt een gesprek met iemand die je niet mag. Dan is de kans groot dat de ander dat onbewust merkt. Het gesprek zal dan ook mislukken. Zo iets heeft dan eigenlijk geen zin. Maar wat nu als je de ander nodig hebt ergens voor. Je non-verbale-communicatie aanpassen zal dan dus averechts werken. Doe dan wat goede regisseurs hun spelers leren. Doe of er een zeer goede vriend tegenover je staat of zit. Of maak een lijstje met positieve punten van die persoon, lees het vlak voor het gesprek of tijdens het gesprek nog eens door en voer dan je gesprek. Lukt het niet om je beste vriend voor je te nemen of een lijstje met positieve punten te maken vergeet het dan maar. Het gesprek is dan gedoemd om te mislukken. Beter om het aan een ander over te laten.

Samengevat: goede communicatie? Stel oprecht belangstelling in de ander en het gesprek gaat vanzelf goed. Experimenteren met non-verbale communicatie heeft geen zin.

X