De missie en visie, door verschillende ogen

De missie en visie is een veel besproken thema in het bedrijfsleven. Logisch, samen geven zij tenslotte richting aan uw organisatie. Medewerkers zijn bekend met de missie & visie en de doelstellingen worden mede op basis van beide bepaald. Maar is dit wel zo? Ook bij jullie organisatie? De missie & visie door de ogen van de leider, manager en medewerker;

Wat direct opvalt is dat driekwart van de leiders van mening is dat de organisatie een duidelijke missie en visie heeft. Dit is echter niet door de hele organisatie gedragen. Bij de medewerkers en managers beaamt slechts 38% dit. Ook de mate waarin men zich senang voelt bij de missie en visie loopt uiteen. Meer dan veertig procent van de medewerkers geeft zelfs aan zich niet comfortabel te voelen met de missie & visie van de organisatie. Wordt het interne belang van de missie en visie onderschat?

Dat zowel de missie als visie belangrijk zijn voor uw interne organisatie is bekend. Het geeft houvast aan de dagelijkse werkzaamheden en creëert uitdaging en betrokkenheid onder de werknemers. Bovendien worden de doelen geformuleerd vanuit deze missie en visie. Leiders geven unaniem aan dat de organisatie duidelijke en realistische doelen voor ogen heeft. Dit past goed bij het feit dat zij zich ook erg betrokken voelen bij de missie en visie. Echter slechts een klein deel van de medewerkers (28%) deelt de mening dat de doelen helder en realistisch zijn.

Er kan dus worden gesteld dat er een wezenlijk verschil is tussen de interpretatie van de top van het bedrijf en die van de medewerkers. Hoe is dit in uw organisatie? Dent u dit of weet u dit?

X