Mijn Resultaatgerichte Organisatie

In het huidige tijdperk moeten organisaties zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Wendbaarheid en innovatie zijn een voorwaarde geworden om de continuïteit te waarborgen. Goed management is de enige mogelijkheid om de continuïteit van een organisatie te waarborgen. Managers en managamentteams die de richting bepalen, de juiste keuzes maken, doelen definiëren, focus houden, en zorgen voor een juiste inrichting.

Mijn resultaatgerichte organisatie

De wereld is meer dan een jaar in de ban geweest van COVID-19. Organisaties doorstaan turbulente tijden.
Nu is het tijd om door te groeien en de kansen te pakken die deze nieuwe tijd biedt.
Een resultaatgerichte organisatie is het beste recept voor die groei.

De training ‘De Resultaatgerichte Organisatie’ geeft de handvaten om de continuïteit van een organisatie concreet te maken. Daarbij wordt je ook geholpen om de groei in gang te zetten. 
De training bestaat uit een aantal fysieke bijeenkomsten en een aantal korte online sessies.
Het is de bedoeling dat tussendoor een aantal zaken in de eigen organisatie worden uitgewerkt.

De klant centraal

Dat heeft iedereen vaker gehoord?! Iedereen roept het maar wie doet dit echt? Succesvolle organisaties doen dit. Organisaties hoeven klanten niet te overtuigen van hun product of diensten als ze echt begrijpen wat voor hen belangrijk is en daar invulling aan geven..

Weten waar u naar toe wilt

Hoe weet u dat u de goede kant op gaat als u niet weet waar u heen wilt? Hoe kunnen mensen in uw organisatie weten of ze de juiste beslissingen nemen? In een resultaatgericht organisatie is glashelder waar we voor staan en waar we voor gaan. Geen visie met mooie volzinnen waar je nog steeds alle kanten mee op kan. Durf duidelijke keuzes te maken. Maak die keuzes samen en zorg dat iedereen het begrijpt en ervoor gaat.

De goede dingen doen en de dingen goed doen

Met een duidelijke koers kun je met iedereen afspraken maken over de bijdrage dit elk team gaat leveren. In concrete doelstellingen. Zo is voor iedereen duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt, maar ook waar je mee kunt stoppen. Hoeveel tijd en energie wordt er in uw organisatie besteed aan zaken die niet bijdragen aan het resultaat?

Richt je organisatie eenvoudig in, leg de verantwoordelijkheid voor het resultaat zo laag mogelijk neer en zorg voor snelle informatiestromen. Gebruik daarbij de technologie van morgen, want digitalisering is key voor elke organisatie.

Goed leiderschap creëert zelfsturing

In een resultaatgerichte organisatie weet iedereen welke doelstellingen gehaald moeten worden. Ga ze dan niet vertellen hoe. Het is voor elke teamlid veel uitdagender om zelf de weg te vinden naar het doel. En mensen in de frontlinie zien zelf veel beter hoe ze tot het resultaat kunnen komen en kunnen veel sneller inspelen op veranderende omstandigheden. Wordt een leider, geen instructeur.

Een resultaatgerichte cultuur is het resultaat

Ooit een cultuurveranderingstraject zien slagen? Nee natuurlijk niet. De cultuur van een organisatie is het gevolg van een heldere geïmplementeerde visie, goed leiderschap en dat alles gericht op de klant. Dan ontstaat vanzelf een cultuur waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt en gefocust is op het leveren van resultaat.

pastedGraphic.png

De training De Resultaatgerichte Organisatie concrete handvaten voor het bepalen van de richt en de inrichting, zodat er uiteindelijk tevreden klanten/afnemers ontstaan.

Leren door te doen met een veranderde organisatie als resultaat.

Toepassing in de praktijk is de beste leermeester. Dit is dan ook het uitgangspunt van de training. Het toepassen van de stof door de deelnemer staat zodoende voorop. De stof wordt inspirerend gebracht en vooral benaderd van uit de praktijk. 

De training is gebaseerd op de literatuurstudies en wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn de praktijkervaringen van de trainers en oud deelnemers meegenomen. De training wordt steeds aangevuld met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Ook is er een klankbordgroep met een aantal oud deelnemers om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk.

Het programma is een combinatie van fysieke groepssessies, online training en opdrachten. 

De training bestaat uit een aantal blokken. Elke blok kent een fysieke start gevolgd door een aantal online sessie’s. Tijdens de online trainingen ligt de focus op kennisoverdracht. Op een interactieve manier worden de laatste inzichten en ervaringen gedeeld die belangrijk zijn om een resultaatgerichte organisatie te creëren. De online training wordt afgesloten met een opdracht om de verkregen inzichten in de eigen organisatie toe te passen. Daarop volgt een steeds een fysieke bijeenkomst. Deze is gericht op het bespreken van de uitwerking van de opdracht en het oefenen van vaardigheden en leiderschaps-skills.

Het programma is bedoeld voor individuele managers die snel hun resultaten willen verbeteren.
Daarnaast leent de training zich ook erg goed voor management-teams die de resultaten van hun organisatie snel en goed willen verbeteren.

Proloog

 • Kennismaking
 • Opzet en inhoud van het programma
 • 15 fouten
 • Werken in of aan de organisatie
 • Leren leren

Fysiek – groepssessie

4 uur

Blok 1

 • ID van je organisatie (richten)
 • Lijst met producten en diensten (richten)
 • Issue lijst / 100dagen / processen (inrichten)
 • Leidinggeven aan jezelf (verrichten)

Online

4 x 2 uur

 

Opdracht

 • Presentatie van de opdracht
 • Oefeningen time-management/focus

Fysiek – groepssessie

8

Blok 2

 • Visie ontwikkeling (richten)
 • NPS (richten)
 • Resultaatgebieden / doelstellingen (richten)
 • Issue lijst / 100dagen / processen (inrichten)
 • Leidinggeven aan anderen (verrichten)
 • Overleg structuur (inrichten / verrichten)

Online

4 x 2 uur

 

Opdracht

 • Presentatie van de opdracht
 • Oefeningen gesprekstechniek

Fysiek – groepssessie

8

Blok 3

 • Business Model Generation / Waarde Propositie Ontwerp (richten)
 • Herhaalbaar/kopieerbaar/overdraagbaar (inrichting)
 • Doelstellingen definiëren en er op sturen (inrichten / verrichten)
 • Leidinggeven aan teamontwikkeling (verrichten)

Online

4 x 2 uur

 

Opdracht

 • Presentatie van de opdracht
 • Oefeningen conflicthantering

Fysiek – groepssessie

8

 

Opdracht

 • Presentatie van de opdracht
 • Oefeningen conflicthantering

Fysiek – groepssessie

8

Afrondende 

Voorbereiding eindpresentatie

Opdracht

Presentatie – Certificering

Fysiek – groepssessie

8

Stap 1: De intake

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats.
Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de individuele leerbehoefte.

Stap 2: De training

De training De Resultaatgerichte Organisatie kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, die gevolgd worden door theoretische inzichten en praktijkvoorbeelden.
De training bestaat uit fysieke bijeenkomsten en in-line sessies.

Stap 3: Het support-programma

Kweekel biedt vanaf het eerste blok een support programma. Dit duurt tot zes weken na de laatste trainingsdag en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen.
Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Stap 4. RGO:

Onder voorwaarden kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een RGO-certificering. RGO-Gecertificeerde kunne deelnemen aan intervisie trajecten georganiseerd door RGO.nu. Dit is een platform van, door en voor managers die zichzelf willen blijven ontwikkelen op het gebied van resultaatgericht werken, managen en organiseren.

Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie hebben, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen houden, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, permanent verbeteren en aantoonbare betere resultaten halen.

Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen en de tevredenheid van hun klanten/afnemers daadwerkelijk verbeteren.

Algemene informatie

Komende edities: 

 • 6 juli 2021
  (verdere fysieke bijeenkomsten: 24 september, 5 oktober, 3 november. Afsluitende dag en certificering in overleg)


Looptijd:
4 fysieke dagen en tussendoor korte on-line sessies.

Groep: 6 – 16 deelnemers

Kosten: € 1.995,- per persoon.
Bij 5 deelnemers van een organisatie € 7.500,-
Als incompany training € 14.900,- (in dat geval wordt de training helemaal op maat gemaakt).
Prijzen zijn excl. BTW.

Het geheel is inclusief trainingsmateriaal, de intake en eventuele telefonische ondersteuning.
Deelnemers ontvangen tijdens en na afloop van de training een aantal boeken, die gebruikt kunnen worden als inspiratie en praktisch naslagwerk.

Verblijfskosten: € 75,- excl. BTW.

Typisch Kweekel:

 • Alleen de allerbeste trainers uit de praktijk
 • Trainingen met impact
 • Kleine groepen
 • Uniek support-programma
 • Unieke hoge score in NL: 9,2!
 • Trainers die hun kennis en ervaringen ook in boeken hebben vastgelegd.
X