De RGO-community heeft een transformatie doorgemaakt en is nu omgevormd tot de RGOO-community, waarbij RGOO staat voor Resultaatgericht Ondernemen en Organiseren.

Met de omvorming naar de RGOO-community komt er ook een certificering. Een korte toelichting.


Deze verandering markeert niet alleen een nieuwe naam, maar ook een uitbreiding in de mogelijkheden en de diepgang van wat de community te bieden heeft. Een van de meest significante toevoegingen is de samenwerking met Van Haren Uitgevers om certificeringen te introduceren. Deze certificeringen zijn ontwikkeld volgens de taxonomie van Bloom en bieden een gestructureerde en gedifferentieerde benadering voor professionele groei.

Certificeringsniveaus: foundation, practitioner, expert en senior

In lijn met de taxonomie van Bloom hebben we vier verschillende certificeringsniveaus geïntroduceerd:

  1. Foundation: Dit niveau is ontworpen voor beginners die de basisprincipes van resultaatgericht ondernemen, organiseren en veranderen willen begrijpen.
  2. Practitioner: Voor degenen die al enige ervaring hebben en hun vaardigheden willen verfijnen en toepassen in praktische situaties.
  3. Expert: Dit niveau is bedoeld voor professionals die diepgaande kennis en ervaring hebben en strategische rollen binnen organisaties vervullen.
  4. Senior: Dit is het hoogste niveau, bedoeld voor leiders die uitgebreide expertise hebben en in staat zijn om op een hoog strategisch niveau bij te dragen aan de organisatie.

Opleidingen: twee hoofdthema’s

Om deze certificeringsniveaus te behalen, hebben we twee hoofdthema’s geïdentificeerd voor onze opleidingen:

  1. Resultaatgericht Ondernemen, Organiseren en Veranderen: Deze trainingen richten zich op het daadwerkelijk behalen van resultaten binnen organisaties. Het gaat om het toepassen van theorieën en methoden die leiden tot effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en organisatieverandering.
  2. Leiderschap: Deze trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Dit omvat niet alleen traditionele leiderschapsvaardigheden maar ook het vermogen om te inspireren, motiveren en duurzame veranderingen te leiden binnen een organisatie.

Licentie voor Trainers

Een cruciaal aspect van deze nieuwe structuur is dat de trainers die deze opleidingen geven, over een officiële licentie moeten beschikken. Deze licentie waarborgt dat de trainers niet alleen beschikken over de nodige kennis en ervaring, maar ook over de pedagogische vaardigheden om deze kennis effectief over te dragen. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze opleidingen waarborgen en ervoor zorgen dat deelnemers de best mogelijke leerervaring hebben.

Conclusie

De transformatie van de RGO-community naar de RGOO-community, samen met de introductie van certificeringen in samenwerking met Van Haren Uitgevers, is een significante stap voorwaarts. Deze ontwikkelingen stellen professionals in staat om gestructureerd en gecertificeerd hun vaardigheden en kennis te vergroten, en zo bij te dragen aan hun persoonlijke en professionele groei. De focus op resultaatgericht ondernemen en leiderschap zal deelnemers helpen om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de moderne digitale wereld.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze nieuwe fase van de RGOO-community en samen met ons de toekomst van resultaatgericht ondernemen, organiseren en veranderen vorm te geven. Idee om lid te worden van de RGOO-community?

X