Sinds 1995

Onze dienstverlening

Kweekel Business Consultants bestaat sinds 1995 en heeft zich ontwikkeld tot een gerenommeerd en hoog aangeschreven adviesbureau, gespecialiseerd in leiderschap en organisatievraagstukken. Met een uitstekende reputatie in de markt en een bewezen staat van dienst, bieden wij een breed scala aan diensten, waaronder advies, coaching, interimmanagement, trainingen en doorlichtingen.
Onze trainingen worden consequent beoordeeld met een score van boven de 8,8 en we bieden zowel open inschrijvingstrainingen als exclusieve bedrijfstrainingen. Daarnaast hebben we onze expertise gedeeld in meer dan 10 boeken, waarvan enkele bestsellers zijn geworden. 

Onze missie is om organisaties te helpen excelleren door strategische positionering en het leveren van hoogwaardige managementoplossingen.

Begeleiding MT's en directies

Als directie of management heeft u dagelijks te maken met tal van complexe vraagstukken en uiteenlopende belangen. Er wordt van u verwacht constant te schakelen tussen strategisch en tactisch niveau, diverse mate van urgentie en verschillende organisatiegebieden. Wij ondersteunen al jaren directie en management met coaching, begeleiding of als klankbord. Onze specialiteiten:

Richting

 • Doorlichting van de organisatie
 • Ondersteuning bij formuleren missie, visie, strategie en kernwaarden
 • Ondersteuning bij formuleren producten, diensten en de product-markt-combinaties
 • Ondersteuning bij formuleren strategische doelen & Business Model Canvas


Inrichting

 • Ontwerp en inrichting van de blauwdruk van de organisatie
 • Invoeren van een doelen-hiërarchie
 • Standaardisatie van processen
 • Definiëring van rollen en bedrijfsfuncties.

Advies, coaching en sparring

Wij zijn een team van ervaren adviseurs die organisaties helpen met strategisch advies, coaching en sparring. Wij helpen bij het definiëren en realiseren van uw strategische doelen, zodat organisaties optimaal presteren in een competitieve markt. Door middel van persoonlijke coaching en sparringsessies bieden wij leiders en managers de tools en inzichten die nodig zijn voor effectief leiderschap. Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht, waarbij we altijd uitgaan van de unieke behoeften en context van de organisatie. Wij geloven in een duurzame samenwerking waarbij we als klankbord fungeren en meedenken over complexe vraagstukken. Onze adviezen zijn gebaseerd op grondige analyses en jarenlange ervaring in verschillende sectoren. Samen werken we aan de groei en ontwikkeling van een organisatie.

Interim-management

Wij bieden interimmanagers die direct van invloed zijn op het managementniveau. Onze interimmanagers zijn experts in hun vakgebied en hebben een bewezen track record in het realiseren van resultaten. Zij brengen niet alleen hun kennis en ervaring mee, maar ook een frisse blik en nieuwe energie. Onze interimmanagers staan klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het overbruggen van een vacature, het leiden van een transformatieproject of het verbeteren van bedrijfsprocessen. Onze focus ligt op het behalen van uw strategische doelstellingen en het waarborgen van continuïteit. Met onze interimoplossingen zijn organisaties verzekerd van flexibele en hoogwaardige ondersteuning.

Ondersteuning en implementatie verbetertrajecten

Continuïteit bereik je pas wanneer je als organisatie in staat bent om je voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Deze constante ontwikkeling vraagt om flexibiliteit. Wij ondersteunen al jaren organisaties om een cultuur van continue verbeteren te creëren of bij het opzetten en uitvoeren van een specifiek verandertraject. Wij zijn goed in:

 • Programma-management invoeren Resultaatgericht organiseren, managen en werken
 • Invoeren verbetertrajecten houding & gedrag
 • Invoeren en borgen Netto Promotor Score
 • Invoeren en borgen van Kaizen
 • Invoeren en borgen van Kanban-technieken
 • Invoeren en borgen van issue, besluiten, actie structuur
 • Invoeren en borgen prestatie- en werkcoaching
 • Invoeren en borgen effectief vergaderen

Trainingen

Onze trainingen zijn ontworpen om (aankomende) leiders en managers te helpen groeien en excelleren in hun rol. We bieden zowel open inschrijvingstrainingen als maatwerk bedrijfstrainingen, afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. Onze trainingen dekken een breed scala aan onderwerpen, van resultaatgericht leiderschap tot strategisch management en veranderingsmanagement. Elke training wordt verzorgd door ervaren trainers die niet alleen theoretische kennis, maar ook praktijkervaring meebrengen. Deelnemers waarderen onze trainingen met een gemiddelde score van boven de 8,8, wat betreft kwaliteit en praktische toepasbaarheid. Door interactieve werkvormen en veel praktijkvoorbeelden zorgen we voor een leerervaring die direct toepasbaar is in de praktijk. Onze trainingen dragen bij aan de ontwikkeling van vaardigheden die cruciaal zijn voor het succes van een organisatie.

Doorlichtingen en testen

Onze ervaringen zijn verwerkt in een aantal testen en doorlichtingen. Deze geven een diepgaande analyse van de organisatie en de mensen die daarbinnen werkzaam zijn, en helpen verbeterpotentieel te identificeren en strategische aanbevelingen te doen. We kijken naar alle aspecten van de bedrijfsvoering, van operationele processen tot strategische positionering. Onze testen en doorlichtingen helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en de strategie aan te scherpen.

Kennisverspreiding

1001004006390270

Wij geloven sterk in het delen van kennis en het stimuleren van continue professionele ontwikkeling. Onze expertise is vastgelegd in meer dan 10 boeken, waarvan enkele bestsellers zijn geworden, en deze dienen als waardevolle bronnen voor leiders en managers. Naast onze publicaties organiseren we regelmatig seminars, workshops en webinars waar actuele onderwerpen en best practices worden besproken. Deze evenementen bieden een platform voor netwerken en kennisuitwisseling tussen professionals. Onze nieuwsbrief, die met enige regelmaat verschijnt, bevat inhoudelijke artikelen en inzichten over resultaatgericht organiseren, managen en veranderen. Door het verspreiden van kennis willen we een blijvende impact hebben op de ontwikkeling van individuen en organisaties. Ons doel is om bij te dragen aan een lerende gemeenschap waar kennis en ervaring worden gedeeld voor gezamenlijk succes.

X