Over de hele wereld worden managers geconfronteerd met enorme zakelijke uitdagingen. Een ineenstorting van klantvragen, aanzienlijke wijzigingen in wet- en regelgeving, onderbrekingen in toeleveringsketens, werkloosheid, en een op handen zijnde economische recessie. En bovenop al deze ontwikkelingen is daar dan ook nog de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving (met daarin klanten en afnemers) en de klant- en productieprocessen. Het leidt allemaal tot een toegenomen en ongekende onzekerheden. Bedrijven hebben behoefte aan manieren om zich te herstellen en door te groeien. Ad-hoc reacties zullen niet werken; organisaties moeten nu de basis leggen voor hun herstel en/of voor de verdere toekomst. In wezen gaat het om de strategie voor de komende periode. 

In deze ongekende tijden van allerlei kansen en bedreigingen is een goede strategie van onschatbare waarde. (“Companies whose employees understand the mission and goals enjoy 29% greater return than other firms” Watson Wyatt Work Study). Het zorgt voor betere financiële prestaties, hogere medewerkersbevlogenheid, hogere klanttevredenheid, hogere productiviteit én een lager personeelsverloop. 

Bij het maken van een goede strategie moet uiteraard stilgestaan worden bij de relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Maar daarnaast zal bij uitwerken gekeken moeten worden naar de verschillende “digitale trends”. Deze digitalisering met alle onderliggende technieken kunnen bedreigend zijn maar kunnen ook kansen creëren. Laten we ons daarbij vooral realiseren dat er geen bedrijven zijn waar digitalisering niet een rol speelt. Zelfs boswachters maken gebruik van foto’s en films die met een drone gemaakt worden.

Ter inspiratie een overzicht van de huidige digitale trends (die morgen natuurlijk weer anders kunnen zijn). En de vraag is dan steeds of de betreffende trend is meegenomen in de strategie van uw organisatie.

Herkent u de trends? En: 

1. Heeft uw organisatie naar deze (en mogelijk andere aanvullende) trends gekeken? 

2. Zijn de kansen en bedreigingen geïnventariseerd?

3. Is er al serieus actie op ondernomen?

Voor diegenen die met een analyse aan de gang willen gaan: we hebben een boek daarover geschreven. Voor een groot deel hier te downloaden.

X