Downloads

Fundament voor een resultaatgerichte organisatie

In het digitale tijdperk is continuïteit en succesvol voortbestaan van organisaties een grotere uitdaging geworden.
 
Het creëren van een resultaatgerichte organisatiecultuur met tien kernpunten vormt het essentiële fundament voor het behalen van consistente uitstekende resultaten.
In deze whitepaper staan deze kernpunten concreet toegelicht. Inclusief een test en aanpak.

Werken met bevlogen medewerkers​

Bouwen aan een leukere organisatie met betere resultaten

Bevlogen medewerkers. Wie wil ze niet? Er is een verschil tussen bevlogen en tevreden medewerkers. Bevlogen medewerkers lopen harder, zetten zich meer in, zorgen vooral voor tevredener klanten en afnemer en zijn productiever. In dit compacte boekje wordt kort, krachtig en begrijpelijk ingegaan op de vraag hoe compacte medewerkers te krijgen en te houden.

Digitale trends

Hoe als bedrijf om te gaan met de digitale revolutie

Momenteel vinden er vele veranderingen plaats. Zoveel zelfs dat wetenschappers als Robbert Dijkgraaf zich openlijk hebben afgevraagd of wij deze veranderingen wel aan kunnen. Nu zijn veranderingen uiteraard niet nieuw. Wat wel nieuw is dat de meeste veranderingen digitaal plaats vinden en met elkaar verbonden worden. Met alle bijbehorende voor- en nadelen. Dit heeft effect op de maatschappij, individuen en organisaties. Dit boekje is een verkorte versie van het boek met identieke titel.

Doelen formuleren

Oplossingen van en door experts

Succes en goed managen start met een goede planning gebaseerd op goede en realistische doelen. Zonder goede doelen wordt het moeilijk de competitie met anderen aan te gaan, goed te managen, de processen goed in te richten en de voortgang te meten. Hoe kun je doelen stellen voor jezelf en jouw team?

Resultaatgebieden

In meerdere boeken hebben wij het over resultaatgebieden. Dit zijn letterlijk de gebieden waarop resultaten zouden moeten worden gehaald. En per resultaatgebied kunnen dan doelen worden geformuleerd. Wat iemands resultaatgebieden zijn is uiteraard van vele factoren afhankelijk maar het wiel hoeft natuurlijk niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Soortgelijke functies hebben soortgelijke resultaatgebieden.

En nu gaan we het echt beter doen!

De essentie van verbeteren

Het ene bedrijf is beter in het verbeteren en veranderen dan het andere. Terwijl het vermogen om zich snel aan te passen steeds crucialer wordt. Bedrijven kunnen ze haast geen mislukkingen in deze turbulente tijd meer veroorloven. Continuïteit wordt steeds belangrijker in deze tijd waar digitalisering en globalisering de klok slaat. In dit boek worden de wetmatigheden van verbeteren en veranderen in de vorm van een parabel behandeld.

X