Gedragsstijlentest: Aanwijzingen

 

Dit is geen test met juiste of onjuiste antwoorden. Het is een vragenlijst die u in staat stelt een beschrijving te geven van uw eigen oriëntaties en uw persoonlijke gedragsvoorkeuren, hoe u deze gebruikt, wanneer alles goed gaat, maar ook wanneer u moeilijkheden ondervindt en onder spanning werkt. 
                 
U krijgt bij elke vraag het begin van een beschrijvende uitspraak voorgelegd, gevolgd door vier antwoordmogelijkheden.
U moet nu aangeven in welke rangorde u deze antwoordmogelijkheden op uzelf van toepassing vindt. Gevraagd wordt naar uw werkelijke gedrag en niet het gewenste gedrag. In de vakjes, links van de antwoordmogelijkheden, kunt u de getallen 4, 3, 2 of 1 invullen, afhankelijk van de antwoordmogelijkheid die u het meest op u van toepassing acht (4) en die u het minst van toepassing acht (1). Denk niet te lang na, de eerste indruk is vaak de beste.
                 
4 = meest van toepassing
3 = iets minder van toepassing
2 = minder van toepassing
1 = minst van toepassing
                 
U mag het cijfer 4, 3, 2 of 1 slechts één keer gebruiken bij elke vraag.
                 
Ook als twee of meer antwoordmogelijkheden naar uw mening in dezelfde mate van toepassing zijn, of helemaal niet op u van toepassing zijn, zet ze dan toch in een volgorde. Ook al kan dat moeilijk zijn. 

 

Ik praat meestal met anderen op een


Wat mij in het leven motiveert is


Als ik met anderen optrek, ben ik


Tijdens een conflict, wil ik


Ik kan anderen het gevoel geven


Als ik anderen wil overtuigen van mijn idee, zal ik


Bij conflicten en in stress situaties, kan ik


Soms kom ik op anderen over als


Tijdens een stevig conflict, kan ik soms


Anderen zien mij waarschijnlijk als


Als ik een spanningsvolle situatie van mijn tegenstander niet krijg wat ik wil


Als het misgaat


Soms vinden anderen mij


Als het tijdens een conflict hoog oploopt


Om in de wereld vooruit te komen, wil ik het liefst


In mijn omgang met anderen


15. Mensen zien mij vaak als


Soms kan ik anderen tijdens een conflict het gevoel geven

X