Iedereen weet dat niet iedereen hetzelfde is. Dat verschillende mensen verschillend reageren en anders communiceren. Over deze verschillen zijn veel, heel veel boeken geschreven. Elk boek pretendeert apart en speciaal te zijn. Sinds 1995(!) verzamel ik dergelijk uniek “methoden”. Hoewel ze dus allemaal zeggen apart te zijn is alles terug te voeren tot de zogenaamde arche-typen zoals beschreven door Sigmund Freud (in 1917!). Hij onderkende vier persoonlijkheidstypen langs twee assen: introvert / extravert versus rationeel / emotioneel.
Dit is de basis al deze methoden en boeken. in 2006 heb ik de toen bekende methoden naast elkaar gelegd en er een overkoepeld boek over geschreven (uiteraard).

Wat mij blijft verbazen is dat er steeds weer nieuwe methoden en boeken uitkomen. Elke keer als ik in Amerika ben loop ik door (de nog spaarzame) boekwinkels heen en elke keer is er weer een nieuwe “uniek methode” beschreven en uitgegeven. Een paar maanden daarna is er dan vaak een vertaling te vinden in Nederland. Bekende “methoden” zijn o.a. DISC, Lifo, MBTI, Insight. U kent er vast ook nog wel een paar.

Communiceren met mensen wordt veel prettiger en effectiever als je weet wat de ander is en wat jezelf bent. Inzicht is dus handig. Omdat het zo’n gemeengoed is geworden plaats ik hier een van de gedragsprofielen. De andere gedragsprofielen staan in de andere blogs (hou wel in het achterhoofd dat iedereen niet sec een kleur is, maar meestal zijn bepaalde kleuren dominant aanwezig).
U hoeft die boeken dus niet meer te kopen!

Vandaag de blauwe kleur: sociale mensen.

Sociale mensen zijn vaak diegenen die binnen organisaties de mensen binden. Innemende persoonlijkheden, die bruggen kunnen slaan als er sprake is van tegenstellingen. Zij hebben het vermogen om zich in te leven, kunnen zich in iedereen verplaatsen en hebben begrip voor ieders standpunt. Ze kunnen met iedereen meebuigen en zijn dan ook zeer sociaalvaardig. Het zijn diegenen die zich hulpvaardig opstellen, waarbij iedereen graag zijn of haar hart zal willen luchten. Door hun vermogen om zich in te leven zijn ze ook zeer tolerant. Zij zullen er naar streven om het iedereen naar de zin te maken. Zij kunnen soms overkomen als diegene die met alle winden meewaait. Deze sociale dieren beschikken veelal over een zeer groot netwerk. Zij kennen altijd iemand die weer iemand kent die etc. Het geheugen van hun mobiele telefoon zal nét al hun contacten kunnen beheren.

Het zijn diegenen die trendy kleding dragen. Zij zijn vaak diegenen die feestjes organiseren en daar ook vaak in het middelpunt van de belangstelling staan. Op een prettige, niet opdringende manier. De relatie met mensen is belangrijker dan deadlines of resultaten. Dingen samen doen en gezelligheid zijn belangrijke drijfveren. Zonder contacten zouden ze wegkwijnen. Ze zijn spontaan, hebben oog voor persoonlijke zaken en zijn attent naar de mensen in hun omgeving. Het zijn vaak diegenen die heel snel de naam van mensen weten, zelfs nog na jaren!

Ze zijn goed in het zoeken naar compromissen en treden vaak op als tussenpersoon.

Vragen die vaak voor sociale mensen relevant zijn:

Het gevaar dat mensen met een sociaal profiel lopen is dat ze veel meebuigen met hun omgeving, geen standpunt innemen en omwille van de lieve vrede zichzelf wegcijferen.

X