De afgelopen 25 jaren hebben we veel onderzocht, gepubliceerd en toegepast als het gaat om resultaatgericht organiseren. Het komt niet vaak meer dat we iets nieuws tegenkom. Hoewel niet recent was dit toch inspirerend boek. Als was het alleen maar omdat wat wij met RGO zijn gaan doen (sinds 20 jaar) in dit boek bevestigd wordt. Maar sommige ideeën zijn hier mooier in verwoord. Eerlijk is eerlijk!

X