Iedereen weet dat niet iedereen hetzelfde is. Dat verschillende mensen verschillend reageren en anders communiceren. Over deze verschillen zijn veel, heel veel boeken geschreven. Elk boek pretendeert apart en speciaal te zijn. Sinds 1995(!) verzamel ik dergelijk uniek “methoden”. Hoewel ze dus allemaal zeggen apart te zijn is alles terug te voeren tot de zogenaamde arche-typen zoals beschreven door Sigmund Freud (in 1917!). Hij onderkende vier persoonlijkheidstypen langs twee assen: introvert / extravert versus rationeel / emotioneel.
Dit is de basis al deze methoden en boeken. in 2006 heb ik de toen bekende methoden naast elkaar gelegd en er een overkoepeld boek over geschreven (uiteraard).

Wat mij blijft verbazen is dat er steeds weer nieuwe methoden en boeken uitkomen. Elke keer als ik in Amerika ben loop ik door (de nog spaarzame) boekwinkels heen en elke keer is er weer een nieuwe “uniek methode” beschreven en uitgegeven. Een paar maanden daarna is er dan vaak een vertaling te vinden in Nederland. Bekende “methoden” zijn o.a. DISC, Lifo, MBTI, Insight. U kent er vast ook nog wel een paar.

Communiceren met mensen wordt veel prettiger en effectiever als je weet wat de ander is en wat jezelf bent. Inzicht is dus handig. Omdat het zo’n gemeengoed is geworden plaats ik hier een van de gedragsprofielen. De andere gedragsprofielen staan in de andere blogs (hou wel in het achterhoofd dat iedereen niet sec een kleur is, maar meestal zijn bepaalde kleuren dominant aanwezig).
U hoeft die boeken dus niet meer te kopen!

Vandaag de groene kleur: principiële mensen.

Een principieel iemand hecht veel belang aan bepaalde waarden. Waarden waar zowel hijzelf als zijn omgeving aan moet voldoen. Ze leggen dus de lat hoog voor zowel zichzelf en anderen. Kwaliteit bij wat ze doen staat voorop. Van hieruit hoor je ze vaak zeggen “dat hoor je zo te doen” of “zoiets doe je toch niet”. Niet voor niets dat zij diegenen zijn die een grote drang hebben naar traditie. Ze maken zichzelf ondergeschikt aan het groepsbelang. Dit heeft als gevolg dat ze zeer loyaal zijn aan hun omgeving en plichtsgetrouw. Ze zullen anderen vaak hun steun aanbieden.

Zolang de organisatie waar ze werken de waarden nastreven die overeenkomen met een principieel iemand zullen ze daar blijven werken. Ze zijn dan ook honkvast. Daarbij zijn ze ook rechtlijnig.

Zou de organisatie niet meer voldoen aan de verwachte waarden en normen, dan zal over het zoeken naar een nieuwe betrekking niet lang hoeven te worden nagedacht. Hun integriteit verplicht hen dat.

Bij alles wat ze doen willen ze uitblinken. Het maakt niet uit wat je doet als je het maar goed doet. Vanuit de hulpvraag van anderen en hun idealisme zijn ze veel te vinden in het vrijwilligerswerk. Binnen bedrijven zijn dit de mensen die graag willen weten wat de visie is van het bedrijf, wat de bijbehorende waardes zijn. Voldoen mensen hier niet aan dan zullen zij deze daar gelijk op aanspreken. Door hun ondergeschiktheid aan de organisatie en collega’s zullen zij zich vaak bescheiden opstellen. Ze hebben er een hekel aan om op de voorgrond te treden. Ze zijn mensgericht en hechten veel belang aan de ontwikkeling van mensen.

Uitgangspunt is: als je je inzet voor je idealen, dan respecteert men je en zal de bijbehorende beloning vanzelf komen. Zij zullen met enige regelmaat willen horen dat zij hun werk goed doen.

Vragen die vaak voor principiële mensen relevant zijn:

• Is het eerlijk en rechtvaardig?

• Is dit het beste voor iedereen?

• Hoe hoort het?

• Wordt er niets of niemand tekort gedaan?

• Waarom zullen we het doen?

Het gevaar dat principiële mensen hebben is dat ze zichzelf te ondergeschikt maken en zichzelf wegcijferen.

X