Goed leiderschap en bevlogen medewerkers gaan hand in hand. Opvallend is dat slecht 14% van de werkenden in Nederland bevlogen is. Hoe zorg jij dat jouw team daarbij hoort?

Bevlogen medewerkers ontstaan vanuit een aantal factoren die op elkaar in spelen:

  1. de eisen van het werk en de mate waarin hier aan wordt voldaan
  2. de motivatoren op het werk
  3. het mentaal kapitaal van de medewerker zelf: weerbaarheid, optimisme, flexibiliteit en zelfverzekerdheid

Uit meerdere onderzoeken (waaronder de Universiteit van Utrecht) blijkt dat managers een meer dan gemiddelde invloed uit kunnen oefenen op de bevlogenheid van medewerkers. 

Om te beginnen kunnen managers zorgen voor een goede onderlinge verbinding van medewerkers. Dit resulteert in een goede samenwerking. Dit kan concreet gemaakt worden door te zorgen voor duidelijke (individuele- en groeps-) doelen en duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast het simpel houden van processen, (ofwel het voorkomen van bureaucratie). En niet in de laatste plaats door te letten op het aantal veranderingen wat tegelijkertijd doorgevoerd wordt (max. 2 per 100 dagen).

Managers kunnen er ook voor zorgen dat medewerkers zo autonoom mogelijk werken. Dat wil zeggen SMART-doelen voor alle individuele medewerkers waarbinnen ze vrij zijn om te bepalen hoe ze hun doelen zullen realiseren en waarbij ze kunnen beschikken over de juiste en modernste hulpmiddelen. 

Als laatste het structureel werken aan de competenties van elke individuele medewerker. Ofwel het laten groeien van medewerkers. Groei waarbij zowel gelet wordt op de persoonlijke vaardigheden als op de vakgerichte competenties.

Managers die een cultuur willen van bevlogen medewerkers zorgen er voor dat er een cultuur ontstaat die beschreven kan worden met een aantal elementen die allen beginnen met een v: 

  1. Vertrouwen wat het management geeft aan de medewerkers om hen zelf te laten beslissen hoe zij hun doelen halen. 
  2. Vrijheid die medewerkers krijgen om te werken op de plaats die zij verkiezen, op het tijdstip wat hen het beste lijkt en op de manier en met de middelen die ze zelf prefereren. 
  3. Verbondenheid: het zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de resultaten. Niet in de laatste plaats door de processen die ze zelf al dan niet geheel of gedeeltelijk uitvoeren. 
  4. Verantwoordelijkheid die iedereen heeft voor de resultaten die gehaald moeten worden. 
  5. Vieren van de resultaten als deze zijn gehaald. 

Als al deze v’s aanwezig zijn (dat wil zeggen dat er niet een ontbreekt), dan ontstaan bevlogen medewerkers die:

Juist deze betrokken medewerkers zullen er voor zorgen dat de organisatie als geheel beter kan en zal functioneren. Ofwel een cultuur met aspecten en resultaten die menig manager en medewerker zou willen onderschrijven. Het zorgt dan ook voor bevlogen medewerkers en bevlogen managers.

Meer weten? Lees dan ons boek “Bevlogen medewerkers”.

_________________________________

Zou u eens vrijblijven met ons van gedachten willen wisselen dan dan gerust contact met ons op.
Er tot nu toe al meer dan 10 boeken verschenen over het resultaatgericht werken, managen, organiseren en veranderen

X