Resultaatgerichte organisaties (dwz.organisaties die bovengemiddeld presteren als het gaat om klanttevredenheid, medewerkersbevlogenheid, omzet en rendement/kostenbeheersing) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

 1. Alles draait om waarde creatie en kostenbeheersing. In die volgorde.
 2. Klanttevredenheid is de belangrijkste graadmeter.
 3. Er wordt permanent gewerkt aan de groei van de organisatie en de managers en de medewerkers die daarbinnen werkzaam zijn.
 4. Groei wordt gecreëerd door een cultuur van: klantgerichtheid, kwaliteit, kostenbewustzijn, kwetsbaar opstelling, verbondenheid, vertrouwen, vrijheid, en zich verantwoordelijk voelen
 5. Medewerkersbevlogenheid is essentieel 
 6. Om groeiende organisaties te creëren is leiderschap noodzakelijk.
 7. Groei is alleen mogelijk met een duidelijke missie, visie en strategie.
 8. Er wordt gewerkt met reële productie-  en verbeterdoelen.
 9. Besluitvorming vindt decentraal plaats.
 10. Om de kwaliteit te waarborgen worden feedback-loops gehanteerd (in- en extern).
 11. Er wordt gestreefd naar maximale eenvoud.
 12. Het gedrag van elk individu voldoet aan een aantal zinvolle kernwaarden.

Alles voor uw organisatie een dikke voldoende kunnen geven? Of toch enige verbeterpuntje?

X