Resultaatgericht Organiseren is een holistische levende methode om daadwerkelijke duurzame groei te realiseren. De uitgangspunten daarbij zijn:

 1. Alles draait binnen organisatie’s om waarde creatie en kostenbeheersing. In die volgorde.
 2. Klanttevredenheid is de belangrijkste graadmeter.
 3. Er wordt permanent gewerkt aan de duurzame groei van de organisatie en de managers en de medewerkers die daarbinnen werkzaam zijn.
 4. Duurzame groei wordt gecreëerd door een cultuur van: klantgerichtheid, kwaliteit, kostenbewustzijn, kwetsbaar opstelling, verbondenheid, vertrouwen, vrijheid, en zich verantwoordelijk voelen
 5. Medewerkersbevlogenheid is essentieel 
 6. Om groeiende organisaties te creëren is leiderschap noodzakelijk.
 7. Groei is alleen mogelijk met een duidelijke missie, visie en strategie.
 8. Er wordt gewerkt met reële productie-  en verbeterdoelen.
 9. Besluitvorming vindt decentraal plaats.
 10. Om de kwaliteit te waarborgen worden feedback-loops gehanteerd (in- en extern).
 11. Er wordt gestreefd naar maximale eenvoud.
 12. Het gedrag van elk individu voldoet aan een aantal zinvolle kernwaarden.

Kweekel heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan Resultaatgericht Organiseren. Ondertussen zijn er 12 boeken over gepubliceerd en is er een levende community omheen ontstaan.


Af en toe tips ontvangen over resultaatgericht organiseren, managen werken en veranderen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

X