Een goed managementteam is essentieel voor het welslagen van de doelstellingen van een organisatie. Functioneert dat team niet dan is dat te merken in de hele organisatie. Ruis, onduidelijkheden, conflicten, grijze vlakken in het MT hebben onmiddellijk effect op de omzet, klanttevredenheid, het rendement en de medewerkers-bevlogenheid.  Een hoestbui in het MT heeft een storm tot gevolg op de werkvloer. Hier een kleine test naar de mate waarin uw MT goed functioneert.

1. Het team is klein genoeg (3-8) om resultaatgericht te kunnen handelen.

2. Het team is een eenheid.

3. Het team heeft een duidelijk, relevant en gedeeld doel.

4. De teamleden kennen elkaars afgeleide doelen.

5. De leden nemen (op een gepaste wijze) bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.

6. De teamleden zijn op de hoogte van elkaars persoonlijke leven en spreken daar onderling gemakkelijk over.

7. Teamleden spreken elkaar aan op het niet halen van afgesproken doelen en tekortkomingen.

8. Teamleden weten waar de collega’s aan werken en wat hun zorgpunten daarbij zijn.

9. Teamleden verontschuldigen zich als daar aanleiding voor is en geven hun zwakheden en fouten toe.

10. Iedereen beschouwt groepsdoelen belangrijker dan de individuele doelen.

11. De leden zijn gemotiveerd om de groepsdoelen te halen.

12. Omwille van het groepsbelang zijn de leden bereid om eventueel offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of (aantal) personeelsleden.

13. Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.

14. Teamleden beëindigen hun discussies met heldere afspraken, oplossingen en een plan van aanpak.

15. Op gemaakte afspraken wordt teruggekomen.

Een paar vragen met nee beantwoord? Tijd voor actie?

X