Hieronder staan een aantal stellingen die verwijzen naar de onderdelen van een resultaatgerichte organisatie. Beoordeel de verschillende stellingen voor uw eigen organisatie. Wees eerlijk.

 1. De klanttevredenheid wordt permanent gemeten en gedeeld in de organisatie.
 2. De why, missie en visie van onze organisatie zijn eenduidig, duidelijk en bij de relevante managers en medewerkers bekend.
 3. De doelen voor de lange termijn van onze organisatie zijn eenduidig, duidelijk en bij de relevante managers en medewerkers  bekend.
 4. Iedereen weet wat de toegevoegde waarde van ons is in de ogen van de klanten/afnemers EN handelt daarnaar.
 5. De strategie van onze organisatie is eenduidig, duidelijk en bij de relevante managers en medewerkers  bekend EN er wordt structureel aan gewerkt.
 6. Wij hebben duidelijke EN zinvolle kernwaarden waar iedereen zich aan houdt (medewerkers EN leidinggevenden).
 7. Voor de hele organisatie en de verschillende onderdelen zijn eenduidige, duidelijke doelen doelen gedefinieerd EN wat leidend is voor de betreffende managers en organisatie-onderdelen.
 8. Voor elk organisatie-onderdeel zijn ook groei- en innovatie-onderdelen gedefinieerd EN waar ook serieus aan wordt gewerkt.
 9. In de hele organisatie is er sprake van herhaalbare, kopieerbare en overdraagbare processen.
 10. Er zijn zinvolle feedback-loops EN die ook tot verbeteringen leiden. Zowel extern als intern.
 11. Onze hele organisatie en de managers en medewerkers die daarin werkzaam zijn flexibel en kunnen zich snel aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 12. We hanteren op elke niveau in de organisatie issue, besluiten en actielijsten op een zinvolle manier EN deze zijn altijd actueel.
 13. Er wordt gewerkt met team- en persoonlijke doelen. EN deze zijn bij de mensen bekend.
 14. Medewerkers hebben ook verbeter-doelen. 
 15. Managers en medewerkers krijgen altijd de juiste coaching en begeleiding ZODAT zij de beste resultaten kunnen halen en bevlogen zijn.
 16. De resultaten van de teams en medewerkers worden met een zeer regelmatige frequentie gemeten EN gedeeld.
 17. Voor de gehele organisatie wordt steeds de gerealiseerde resultaten gemeten EN deze worden gerelateerd aan de gedefinieerde doelen.

Aandachts- of verbeterpunten?

De test en de afbeelding maakt deel uit van een nieuw, dit jaar te verschijnen, boek.

X