Verandering heeft voor veel managers een negatieve klank. Dat organisaties er vaak mee worstelen is bekend, voor ruim 70% van de organisaties levert het traject namelijk niet de gewenste resultaten op. Toch is verandering erg belangrijk. Sterker nog, verandering is noodzakelijk om je te kunnen blijven aanpassen op de steeds sneller wijzigende omstandigheden. Hoe zorg je nu dat het verandertraject daadwerkelijk een verbetertraject is? Om het gewenste resultaat te behalen hebben wij een aantal veelvoorkomende fouten onder elkaar gezet:

Verandertraject? Is er een probleem dan?

In een verliesgevende situatie of bij een dreigend faillissement is het vaak duidelijk dat er iets moet gebeuren. Hoe zorg je er echter voor dat de urgentie gevoeld wordt wanneer er geen zichtbare crisis is? Denk bijvoorbeeld aan de digitale transformatie waardoor serieuze concurrentie op kan duiken uit onverwachte hoek. Een niet-zichtbaar probleem zichtbaar maken is niet gemakkelijk. Het starten van een verandering die niet breed wordt begrepen wordt vaak als negatief ervaren, ‘van bovenaf opgelegd’. Als de crisis dan zichtbaar wordt, is het vaak al te laat. Betrek mensen daarom in een vroeg stadium bij de issues, laat ze het begrijpen en betrek ze bij de nog onbekende oplossing.

Waar gaan we heen?

Zonder een duidelijk doel voor ogen is er een gebrek aan focus. Het ontbreken van een helder doel maakt het op lagere niveaus in de organisatie lastig de juistheid van keuzes te toetsen. Dit gaat ten koste van het draagvlak, de efficiëntie en uiteindelijk het resultaat. Weet waarom je gaat veranderen en wat je uiteindelijk wilt bereiken. Communiceer dit ook met de betrokkenen.

De juiste communicatie

In de huidige informatiemaatschappij krijgen medewerkers dagelijks een stortvloed aan data en informatie over zich heen. Juist bij verandering is het belangrijk om effectief te communiceren: houdt het simpel, gebruik beeldende taal en herhaal! Wees vooral niet bang voor een tegengeluid. Bij negatieve ervaringen met verandering is cynisme of weerstand logisch. Een veelgemaakte fout is dat managers dit gaan negeren. Maak weerstand vooral bespreekbaar en praat over tegenmaatregelen, zo wint de verandering aan geloofwaardigheid. En het belangrijkste, voeg woord bij daad! Als de kosten omlaag moeten en jij als directeur mag een nieuwe auto bestellen, welk signaal geef je dan?

Gebrek aan inzicht

Veranderingen hebben impact op tal van processen en systemen binnen de organisatie. Als procesbeschrijvingen onduidelijk, afwezig of onbruikbaar zijn dan worden de gevolgen van een grote verandering onvoldoende onderkend. Er zal veel negatieve energie en weerstand zijn en als manager ben je constant bezig met brandjes blussen.

Korte termijn succes

Tijdens verandering is het bewust inplannen van korte termijn succes erg belangrijk! Dit is goed voor de moraal en laat zien dat je op de goede weg bent. Dit type succes overkomt je niet, dit plan je!

Waarom gaat verandering nu toch nog vaak mis? De waan van de dag zorgt ervoor dat reflectie en afstand nemen te weinig aandacht krijgt. Reflectie op je eigen organisatie en op je eigen handelen. Stel jezelf eens de volgende twee vragen?

Werk ik IN of AAN mijn organisatie?

Waar schiet mijn eigen gedrag tekort?

X