Werk jij IN de organisatie, of AAN de organisatie? Hoeveel managers worstelen niet met deze vraag. Werk je zelf mee of richt je de organisatie zo in dat deze kan gaan floreren? Hoe zijn McDonalds of Easy Jet zo groot geworden? Niet doordat het management zelf steeds meewerkt, maar omdat het een systeem heeft opgezet dat kopieerbaar was en is. Maar hoe nu het verschil te zien tussen werken AAN of IN?

Kent u de term BHAG? Dit staat voor Big Hairy Audacious Goal en is afkomstig van Jim Collins. Collins ontdekte na onderzoek dat ondernemingen die zo’n doel hadden geformuleerd veel beter presteerden dan organisaties die dat niet hadden. Een BHAG formuleer je voor 20-30 jaar en is een criteria om besluiten te nemen. In het Nederlands vertaald is dit het Grote Gedurfde Dappere Doel.

Een goede BHAG is ambitieus, concreet en meetbaar, doelstelling op lange termijn en spreekt tot de verbeelding. Een bekend voorbeeld komt van Bill Gates: ‘’In elk huis een Personal Computer’’. Al weten wij nu dat die BHAG iets te klein was, hij heeft meer gerealiseerd.

Een BHAG kan ongemakkelijk aanvoelen. Vaak is het ver weg, het blijkt echter dat een goed geformuleerde BHAG na enige tijd gaat leven en energie geeft. Belangrijker nog: het geeft een kader om beslissingen te nemen. Zelfs als je nooit je BHAG zou halen dan is het formuleren ervan nog waardevol.

Een BHAG geeft inspiratie, richting en een kader. En terugkomend op IN vs AAN, het is een hulpmiddel bij de vraag: wat ga ik nu doen? Meehelpen, of de organisatie verder inrichten zodat de BHAG gehaald gaat worden?

X