Groepsdynamische processen

Het leiden van bijeenkomsten waar goede beslissingen worden genomen en aanzet wordt gedaan tot een resultaatgerichte uitvoering.

Training Groepsdynamische processen

Deze training is ontwikkeld om een groep zelf de juiste besluiten te laten nemen en aan te zetten tot een resultaatgerichte uitvoering. Iedereen die wel eens zulke bijeenkomsten leidt of wil gaan leiden heeft wel eens een of meer van de volgende vragen:

 • hoe moet ik beginnen?
 • hoe voorkom ik valkuilen?
 • bemoei ik me nu wel of niet met de inhoud?
 • wat moet ik wel of niet toestaan zonder het resultaat in de weg te staan?
 • hoe zorg ik voor een open en ontspannen sfeer?
 • waar moet ik naar toe werken en hoe kom ik daar?
 • wat zou het beste resultaat kunnen en moeten zijn?
 • hoe moet ik afsluiten?

Projectmanagers, projectadviseurs, interim-managers, leidinggevenden en teamleiders. Iedereen die regelmatig groepen op een lijn wil brengen.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze training aan de orde:

 • Het waarom en hoe als het gaat om gedragen groepsbesluiten
 • De basisprincipes van groepsdynamische processen.
 • Het verkrijgen van commitment en consensus.
 • Het doel van spelregels en functioneringsprincipes.
 • Het gemeenschappelijk genereren van ideeën.
 • De beslissingscriteria.
 • De niveaus van besluitvorming.
 • De beste manieren om besluiten te nemen.
 • Het nut van een concrete actielijst als uitkomst.
 • De do’s en don ‘ts tijdens bijeenkomsten.
 • Het krijgen van groepsconsensus op afstand 
 • Praktische hulpmiddelen

Stap 1: De intake

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. Op basis van de intake delen wij je in bij een trainingsgroep met overeenkomstige achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training en bepalen we samen je trainingsdoelen.

Stap 2: De training

De training “Leiden van groepsdynamische processen” kenmerkt zich door praktische handvaten. En daarnaast vooral door het zelf doen.

Stap 3: Het support-programma

Tot zes weken na het programma hebben de deelnemers de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen bij het in de praktijk brengen van de leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

De deelnemer kan aan het einde van deze training effectief een groepsbijeenkomst begeleiden en tijdens een bijeenkomst komen tot de gewenste resultaten. De bijeenkomsten zullen dan vooral dusdanig geleid worden zodat:

 • er respect is binnen de groep.
 • De groepsleider  ‘boven de groep kan hangen’.
 • De besluiten breed gedragen worden.
 • De bijeenkomsten niet chaotisch zijn.
 • Er concrete besluiten worden genomen.
 • Er bijna geen weerstand meer is bij het nemen van besluiten
 • De groepsleider weet welke stappen er genomen kunnen worden in het besluitvormingsproces.

Algemene informatie

Komende editie: 27 & 28 september en resultatendag op 2 november 2022.

Looptijd: twee aaneengesloten dagen met tussenliggende avond en een (gratis) vervolgdag in de vorm van een resultatendag.

Groepsgrootte: 4-8 deelnemers

Trainer: Wim Kweekel. Deze heeft zeer veel ervaring met het leiden van groepsbijeenkomsten als het gaat om bijvoorbeeld strategie formuleringen, zeer complexe projectbijeenkomsten, fusiebesprekingen of het snel bereiken van consensus bij grote groepen met meerdere belangen. Wim heeft daarnaast meer dan 10 management-boeken geschreven over resultaatgericht organiseren, managen, veranderen en leiderschap. 

Kosten: €1.495 excl. BTW. Het geheel is inclusief trainingsmateriaal, de intake en eventuele telefonische ondersteuning. Deelnemers ontvangen na afloop van de training een aantal boeken die gebruikt kunnen worden als inspiratie en praktisch naslagwerk. 

Verblijfskosten: € 75,- excl. BTW. De mogelijkheid bestaat om tijdens het eerste blok in een hotel te overnachten

Typisch Kweekel:

 • Alleen de allerbeste trainers uit de praktijk
 • Trainingen met impact
 • Kleine groepen
 • Uniek support-programma
 • Unieke hoge score in NL: 9,2!
 • Trainers die hun kennis en ervaringen ook in boeken hebben vastgelegd.
X