Training Leiderschap & Management (RGO-leadership)

Als manager wil je jezelf blijven ontwikkelen op het gebied van management en leiderschap, zeker in de tijd waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen! Hoe wordt jij succesvol?

Training Leiderschap & Management (RGO-leadership)

Van leidinggevenden wordt steeds meer verwacht: doelen definiëren, focus houden, omgaan met beperkte middelen, het creëren van draagvlak en het motiveren van medewerkers. Om er slechts een paar te benoemen.

Nieuwe en toekomstige managers moeten een aantal vaardigheden goed beheersen, zeker in de huidige tijd waarin alles steeds sneller moet en gaat. De training Leiderschap en Management geeft de handvatten om het voortouw te nemen en te blijven groeien. Hierbij worden steeds de nieuwste management-ontwikkelingen gedeeld.

In de training Leiderschap en Management staan drie thema’s centraal: leiderschap, managen en zelfmanagement.

Leiderschap gaat in op het belang van een sterk einddoel, hoe je dit bereikt, welke eigenschappen er belangrijk zijn en waarom je regelmatig moet werken AAN.

Bij het onderwerp managen wordt o.a. ingegaan op: wat managen nu eigenlijk is, welke valkuilen er zijn, wat goede doelen zijn, hoe mensen te motiveren en leiding te geven, hoe vertrouwen te winnen en hoe gedrag te veranderen.

Bij zelfmanagement gaat het vooral om zelf het voortouw te kunnen blijven nemen.  Onderwerpen die (o.a.) aan de orde komen zijn: hoe focus te houden, hoe zelf scherp te blijven, hoe zie je je eigen toekomst, de balans werk-privé.

Tijdens de training krijgen de deelnemers uitvoerig de tijd om de stof te verwerken, te betrekken op hun eigen situatie en om te zetten tot een helder plan inclusief prioriteiten.

Zie voor een uitgebreid programma de brochure.

Stap 1: De intake

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. Op basis van de intake delen wij je in bij een trainingsgroep met overeenkomstige achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Stap 2: De training

De training “Leiderschap en Management” kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, die gevolgd worden door theoretische inzichten en praktijkgerichte opdrachten. Plenaire sessies worden afgewisseld met het uitwerken van opdrachten in subgroepen. Het trainingsprogramma is zo opgezet dat je met en van elkaar leert. De training wordt gegeven door een ervaren trainer op het gebied van managen en leiderschap.

Stap 3: Het support-programma

Dit duurt zes weken en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen van de trainer bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Het resultaat is zowel op zakelijk als persoonlijk vlak zichtbaar.
Zakelijk gezien zullen de deelnemers beter prioriteiten stellen, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, beter leidinggeven, beter hun medewerkers motiveren en aantoonbaar betere resultaten behalen. Hiernaast zullen zij hun persoonlijke plan uitvoeren wat tot verbetering zal leiden.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, gemotiveerder zijn, het werk beter verdelen, beter functioneren en een goede balans hebben. Maar bovenal, genoeg zelfvertrouwen hebben om goed leiding te geven.

Mick Knoben (Tausch Brand Solutions); Aangezien ik net gestart ben met een leidinggevende functie leek dit een perfecte training voor mij. Het is een zeel duidelijke training in een fijne setting met een zeer bekwame trainer. Ik zal mij vanaf nu bezig gaan houden met echt managen in plaats van zelf uitvoeren, gevolg gedrag niet meer accepteren en meer doen met mijn doelen en met coaching!

Roel Schut (Simac ICT); Ook deze training sluit goed aan bij mijn verdere persoonlijke ontwikkeling als manager. De aangeboden handvatten kan ik direct in de praktijk toepassen. Ik zie dat Wim binnen zijn opleidingen inspeelt op de veranderingen in de markt als trainer waardoor de interesse blijft bestaan om trainingen bij Kweekel te blijven volgen.

Amber van der Toorn (de Hersenstichting); Lange dagen, veel informatie, maar ik ga ook heel erg veel toepassen! Zoals werken aan mijn zelfbeeld en tijd maken voor een stip aan de horizon. Deze training is leerzaam voor iedereen en verdient een absolute 10!

Jeroen Kaandorp (manager KPN Netco); Toegankelijk en herkenbaar, blijft hangen. Simpel en doeltreffend.

Algemene informatie

Komende editie(s): 

  • 26 – 28 juni
  • 2 – 4 oktober


Looptijd:
3 aaneengesloten dagen (inclusief overnachting)

Groep: 6-16 deelnemers

Kosten: € 2395,- excl. BTW / Verblijfskosten: € 695,- 

Typisch Kweekel:

  • Alleen de allerbeste trainers uit de praktijk
  • Trainingen met impact
  • Kleine groepen
  • Uniek support-programma
  • Unieke hoge score in NL: 9,2!
  • Trainers die hun kennis en ervaringen ook in boeken hebben vastgelegd 
X