Maatwerk training

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Dit biedt dagelijks nieuwe mogelijkheden om de klant beter te bedienen. Flexibiliteit en snelheid worden steeds bepalender voor de continuïteit. Hoe houd je medewerkers gemotiveerd, vaardig en vooral, up to date? Vandaag, maar zeker ook in de toekomst?

Maatwerk training: Business Maestro

Resultaatgericht werken is de basis om de focus te houden op dat wat voor jou én je organisatie van belang is. Hoe verkrijg je deze focus en houd je deze focus vast? Hoe laat je genoeg ruimte om van een team een ‘high performance team’ te maken?

Dirigenten hebben een groot luistervermogen, zijn analytisch en tevens inspirerend. Bovenal zijn zij authentieke persoonlijkheden. Luisteren, analyseren, inspireren en puur zijn, zijn de poort naar wederzijds respect, flow en teamprestatie en hiermee de weg naar duurzame samenwerking tussen leider en team.

Nu snelheid en flexibiliteit cruciaal zijn, wil je medewerkers die meedenken, flexibel zijn en verantwoordelijkheid durven nemen voor gezamenlijke en individuele doelen. Het symfonieorkest als metafoor voor je team laat zien en horen hoe de situatie in je team is én hoe deze kan zijn door jouw persoonlijke impact. Je leert het omarmen van verandering, de waarde van overcapaciteit en het verschil tussen passie en professionele motivatie.

Leerdoelen: doelformulering, zelfmanagement, verantwoordelijkheid nemen, basis bekwaamheden (midden) managers en medewerkers.

Bereikt het beste effect in combinatie met een teamsessie over de teamdoelen!

Maatwerk training: Samen gaan voor groei!

Groei voor individu, team en organisatie! Dat is waar wij voor gaan, iedere dag weer. Niet alleen vandaag maar geborgd voor de lange termijn. Bij het opzetten van onze maatwerk trainingen kijken we naar alle aspecten die verbetering in gedrag, proces en resultaat realiseren en behouden. Iedere organisatie is uniek, in zijn cultuur, doelen en uitdagingen. Onze trainers begrijpen dat en werken graag samen aan een programma dat optimaal op jullie is afgestemd. Denk hierbij aan:

  • Cases, workshops en thema’s worden optimaal afgestemd op klant, situatie en markt
  • De leerdoelen sluiten perfect aan bij de individuele en organisatie doelen
  • Een trainer met verstand van de branche

 

Naast vaardigheden focussen wij in de maatwerk training op het team! Samen moeten zij de verbetering bewerkstelligen, dit kan alleen wanneer ze elkaar begrijpen, dezelfde doelen nastreven en elkaar vertrouwen!

Wij helpen graag teams en organisaties hun prestaties te verbeteren en meer plezier uit het werk te halen! benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen?

Maatwerk: Werken in een team

Hoe creëer je een team dat succesvol is en blijft? Een groep die de resultaten behaalt die jullie voor ogen hebben? Dit vraagt om gedeelde doelen, goede communicatie en onderling vertrouwen. Kweekel helpt jullie om van een eilandjescultuur naar een high performance team te gaan!

Zijn jullie klaar om te presteren?

Leerdoelen: Samenwerken, vertrouwen, communicatie, pro-activiteit, high performance cultuur, gedragsstijlen

Maatwerk: Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken vormt een belangrijke basis om de focus te houden op dat wat voor de organisatie van belang is. In het huidige veranderende tijdperk waarin snelheid en flexibiliteit cruciale elementen zijn wil je medewerkers die meedenken, agile zijn en verantwoordlijkheid durven nemen voor de doelen.

Leerdoelen: doelformulering, zelfmanagement, verantwoordelijkheid nemen, basis bekwaamheden (midden) managers en medewerkers.

Bereikt het beste effect in combinatie met een teamsessie over de teamdoelen!

Voorbeeldcase: Het Collecte Team

Het verhaal van De Hersenstichting neemt je mee langs de weg die het ‘Collecte Team’ heeft gevolgd. De weg die moest leiden naar een beter functioneren van het team met als gevolg betere resultaten. De medewerkers hebben inzicht gekregen in hun eigen houding en gedrag en een beter beeld gevormd van de omgeving waarin het team werkzaam is.

Teamleider Sandra Oosterveen vertelt hoe haar team een betere collecte-opbrengst wist te realiseren:

X