[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]We weten allemaal ,of hebben allemaal het gevoel, dat bevlogen medewerkers onderscheidend kunnen zijn voor een organisatie. Er wordt ook met enige regelmaat over gesproken en geschreven. Maar wat zijn bevlogen medewerkers nu eigenlijk ? Hoe weet je of iemand bevlogen is? En leveren bevlogen medewerkers nu echt een positieve bijdrage aan een organisatie?

Niet voor niets is er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het fenomeen bevlogen medewerkers. De uitkomsten omvatten veel relevante informatie en conclusies, reden te meer er even bij stil te staan!

Bevlogen werknemers blijken veel energie en inspiratie te hebben, zijn enthousiast en tonen initiatief om te leren. Bevlogen zijn in het werk heeft een aantal voordelen. Zo hebben bevlogen werknemers een positieve effect op productiviteit,  omzet en klanttevredenheid. Daarnaast melden ze zich minder vaak ziek, hebben in het algemeen minder snel een burn-out, zijn ze meer bereid om extra taken uit te voeren en andere collega’s te helpen. Ook tonen bevlogen werknemers meer initiatief om te leren omdat ze meer openstaan voor nieuwe informatie. Tot slot zijn ze ook nog eens meer betrokken bij de organisatie waardoor ze deze minder snel verlaten. Maar wat is bevlogenheid?

Bevlogenheid is een motiverende gemoedstoestand en zegt iets over de gevoelens die worden ervaren tijdens het werken. Meer specifiek komt dat tot uiting in hun vitaliteit, toewijding en absorptie.

 

Vitaliteit

Vitale medewerkers bruisen van energie, voelen zich sterk, kunnen lang en onvermoeibaar doorgaan met werken en beschikken over een grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.  Mensen met een hoge vitaliteit zijn een bron van inspiratie, stralen energie uit en zijn bereid te investeren in hun werk.

 

Toewijding

Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk. Het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend en roept gevoelens van trots en enthousiasme op. Mensen met een hoge toewijding zijn enthousiaster en halen meer voldoening uit hun werk.

 

Absorptie

Absorptie, tenslotte, heeft betrekking op het op een plezierige en geconcentreerde wijze opgaan in het werk. Zodanig dat de tijd stil lijkt te staan en het moeilijk is om er zich los van te maken.

Bevlogen medewerkers blijken aanstekelijk te werken. Ze delen snel informatie en kennis. Bevlogen werknemers zijn hierdoor erg interessant voor organisaties, omdat deze kennisdeling voor betere prestaties in de organisatie en voor organisatieverandering zorgt. (Daarbij impliceert dat een gebrek aan kennisdeling een groot financieel risico is als werknemers weg gaan).

Door de specifieke vulling van bevlogenheid kan er structureel aan gewerkt worden. Enerzijds kan er met een vragenlijst geïnventariseerd worden in hoeverre jouw team inderdaad bevlogen is en anderzijds kan er gericht gewerkt gaan worden aan de verschillende onderdelen.

 

Hoe werk je aan medewerkersbevlogenheid?

Bij een representatieven steekproef onder de Nederlandse werkende bevolking bleek maar 14% als bevlogen te kunnen worden aangemerkt. (En een even groot deel heeft last van burn-out verschijnselen, het tegenovergestelde.)

Welke factoren spelen een rol?

Juist bij de verdere digitalisering van de maatschappij hebben klanten/afnemers steeds minder contact met medewerkers. Dus als ze het wel hebben moet dat van een uitstekende kwaliteit zijn. Juist bevlogen medewerkers kunnen en zullen het verschil maken als het om de reputatie van een bedrijf gaat. Meer dan relevant is de vraag hoe gericht te werken aan de bevlogenheid van medewerkers? Er blijken vier factoren een rol te spelen!

 

1.Werkeisen

Bij werkeisen gaat het om aspecten van het werk die moeite en energie kosten. Werkeisen zijn niet per definitie stressvol. Dat is alleen het geval wanneer de inspanningen om aan de eisen van het werk te voldoen te hoog zijn of wanneer er onvoldoende herstel plaatsvindt. Is dat gedurende een langere periode het geval, dan kan dit leiden tot mentale uitputting (burn-out).

Er kunnen meerdere bronnen zijn die stress veroorzaken. De top vijf is echter:

 1. Veranderingen en het tempo waarin deze moeten gebeuren
 2. De werkdruk en de geestelijke belasting daarbij
 3. Onduidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden
 4. Bureaucratie
 5. Conflicten (werk-gerelateerd maar ook in de privé-werksfeer)

 

2.Motivatoren

Bij motivatoren gaat het om die aspecten die functioneel zijn om aan de eisen van het werk te voldoen en/of de groei en ontwikkeling van werknemers te stimuleren.  Motivatoren bevorderen de bereidheid van werknemers om zich in te spannen en het werk goed te doen.

Er zijn meerdere motivatoren die medewerkers kunnen helpen om goed om te gaan met de stress-factoren. De punten die hoog scoren zijn:

 1. Steun van collega’s
 2. Duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden
 3. De juiste verwachting van anderen
 4. Goede teamsfeer
 5. Beschikken over de juiste hulpmiddelen
 6. Passend werk
 7. Een duidelijke richting (van het bedrijf)
 8. Gemeenschappelijke waarden

 

3.Mentaal kapitaal

Hierbij gaat het om de eigenschappen die medewerkers hebben zodat zij zich prettig voelen op het werk, beter kunnen omgaan met moeilijkheden en het verbeteren van hun prestaties. Met name de volgende eigenschappen bevorderen het mentaal kapitaal van medewerkers:

 1. Weerbaarheid
 2. Optimistische aard
 3. Flexibiliteit
 4. Zelfverzekerdheid

Motivatoren versterken het mentaal kapitaal van werknemers en hebben direct effect op de bevlogenheid.

 

5.Bevlogen leiderschap

Goed leiderschap kan de bevlogenheid bevorderen. Met name als de leider in staat is om:

 1. te verbinden zodat er goed samengewerkt kan worden met anderen
 2. voor autonomie te zorgen zodat medewerkers zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk kunnen verrichten
 3. te werken aan de competenties van medewerkers zodat zij hun werk goed kunnen en willen doen en daar ook voortgang in willen boeken.

Samen met de motivatoren kunnen bevlogen leiders het mentaal kapitaal van werknemers bevorderen. Bevlogen leidinggeven is vooral het bevorderen en onderhouden van de motivatoren.

 

Samengevat

Met bevlogen medewerkers kunnen organisaties het onderscheid maken ten opzichte van andere ondernemingen. Aan bevlogenheid kan gericht gewerkt worden door:

 1. Het beperken van de stressfactoren
 2. Het verbeteren van de motivatoren
 3. Het vergroten van het mentaal kapitaal
 4. Het tonen van het juiste leiderschap

Het slechte nieuws is dat slechts 14% van de medewerkers in Nederland bevlogen zijn. Het goede nieuws is dat er dus ook zeer veel ruimte is voor verbeteringen.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.17.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.17.1″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.17.1″]<div class="_form_103"></div><script src="https://kweekel83661.activehosted.com/f/embed.php?id=103" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

X