De cijfers van het CBS laten het al enkele jaren zien: het aantal managers loopt gestaag af. Verklaringen hiervoor zijn er genoeg: bezuiniging, meer zelfsturende teams en andere wijzen van werken (bijvoorbeeld scrum) waarbij minder aansturing nodig is. De afname leidt tot vermindering van kosten maar dat dit ook impact heeft op de toekomst van ons werk is een gevolg dat we niet hebben voorzien.

Training en ontwikkeling van de individuele medewerkers is door de verminderde ondersteuning en begeleiding vanuit het management namelijk drastisch verminderd. Zo toont ook het bovenstaande tabel aan dat ondersteuning vanuit het management erg belangrijk is voor training en ontwikkeling van medewerkers. (Een grotere versie van dit tabel bekijken? Dat kan onder dit artikel!).

Managementaandacht voor talentontwikkeling is enorm belangrijk om de toekomstige competenties van de medewerkers in lijn te laten lopen met de snelle veranderingen in onze omgeving. Bijkomend en zeker ook positief voordeel is dat dit de medewerkers extra stimuleert en motiveert. Het belangrijkste om deze talentontwikkeling daadwerkelijk vorm te geven is:

1.Zet de verwachtingen van organisatie aan de medewerkers op scherp.

Maak continue bijscholing, training en persoonlijke ontwikkeling een onlosmakelijk deel van de functie. Neem het op in functieomschrijvingen, laat het deel uitmaken van resultaatgebieden en resultaatafspraken. Ontwikkeldoelstellingen horen bij het werken aan de toekomst. Zowel voor de persoonlijke toekomstige carrière van de medewerkers als voor de toekomst van de organisatie.

2.Zet de verwachtingen van organisatie richting managers op scherp.

Laat ontwikkeling van de medewerkers deel uit maken van het takenpakket van de manager. Train het management in het definiëren van ontwikkeldoelen, hoe dit te meten en hoe feedback te geven. Evalueer ook hoe de managers zichzelf ontwikkelen.

3.Plan tijd in voor het werken aan ontwikkeldoelen.

Training en ontwikkeling moeten in lijn liggen met de werkdruk en de werkflow.

4.Focus op training van vaardigheden, maar ook op persoonlijke ontwikkeling.

Zowel functie gerelateerde ontwikkeling als verbreding van de algemene persoonlijke skills voor de korte en langere termijn zullen afwisselend ingezet moeten worden.

5.Geef kansen om te oefenen.

Om nieuwe vaardigheden van training te kunnen toepassen is het van belang dat de vaardigheden ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden door de medewerker. Oefenen, oefenen, oefenen helpt bewust en onbewust om het nieuwe gedrag daadwerkelijk automatisch te gaan gebruiken.

6.Beloon medewerkers.

Beloon en herken medewerkers als zij hun trainingsinspanningen succesvol hebben afgerond. Deel bijvoorbeeld foto’s van geslaagde medewerkers.

7.Elimineer dwarsliggers.

Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt om te groeien en laat het niet aan de senior-managers om dit te besluiten. Zorg ervoor dat diversiteit geen rol speelt voor medewerkers om succesvol te kunnen zijn.

 

X