Wim heeft de afgelopen 25 jaar veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over het het werken met doelen in bedrijfsmatige omgevingen. Nu zou je denken dat het formuleren van doelen iets statisch is. Vroeger was dat inderdaad zo. Bedrijven maakte vaak plannen voor voor de komende 5 en soms zelf 10 jaar.  Juist door automatisering, veranderde markten, globalisering en digitalisering kunnen bedrijven terecht komen in sterk competitive omgevingen die snel veranderen.  Daarbij zijn langjarige plannen minder zinvol om maar niet te spreken van zinloos. 

Dit is ook terug te vinden in de manier waarop gedacht wordt over het formuleren en werken met doelen. In 1954 introduceerde Peter Drucker “Management of Objectives”. Het achterliggende (en onderbouwde) idee was dat bedrijven die doelen formuleren betere resultaten hadden. Dit bleek inderdaad zo te zijn. Deze doelen werden echter nogal eens vaag en weinig concreet beschreven. Daarop introduceerde George Doran zijn S.M.A.R.T way. Het leerde vele bedrijven om SMART doelen te definiëren waarbij SMART staat voor Specific , Measurable, Assignable, Realistic, Time-related. De Canadees William Reddin heeft dit zeer concreet uitgewerkt in de 80-er en 90-er jaren. Het gevaar bestond vervolgens dat er over vele zaken ging waarbij de essentie uit het oog werd verloren. Om dit te voorkomen definieerden Kaplan en Norton in 1992 de Balande Score Card. Idee was om in ieder geval doelen te formuleren vanuit 4 perspectieven: klant, financiën, (interne) processen en groei. Deze manieren van denken over doelen en het realiseren ervan werkte zeer effectief in  redelijke stabiele omgevingen. Maar het werkte minder effectief in sterk competitie omgevingen. Diegene die hier als een van de eerste mee werd geconfronteerd was John Doerr bij Intel. Intel was een van de eerste die zich steeds snel aan moest passen en technologische veranderingen en snel veranderende klantvragen. Hij was de bedenker van wat nu OKR heet. Hij heeft het toegepast bij Intel en later bij vele startups (waaronder Google) en waar hij steeds aandelen in had verworven. Juist door het gaan toepassen van deze methode werden vele van deze startups een succes. Het is niet voor niets dat juist in Silicon Valley het een nu algemene methode is voor het definiëren van doelen en het realiseren daarvan. De essentie kan als volgt worden weergegeven

OKR werkt met een vaste heartbeat. Elke jaar worden de doelen vastgesteld voor het komende jaar. Dit wordt vertaald naar de afgeleide doelen per kwartaal (90 dagen) en vervolgens worden deze onderverdeeld in drie perioden van 30 dagen. Elk kwartaal wordt gekeken in hoeverre de doelen zijn gehaald, als dat niet zo is wat er dan nog moet gebeuren om het wel te realiseren. Ook wordt er elk kwartaal zondig een bijstelling gemaakt van de jaardoelen en afgeleide kwartaal doelen. Uitgangspunt is dat verder kijken dan een jaar geen zin heeft. Stramien is dan steeds jaardoelen-kwartaaldoelen-3wekelijksedoelen-weekdoelen met steeds een beperkt aantal doelen.

Vergelijkbaar is dit ook met de manier van werken die wordt gehanteerd bij het ontwikkelen van geautomatiseerde systemen. Vroeger waren dat langdurig projecten waarbij een strikt onderscheid werd gemaakt tussen het bedenken, ontwikkelen, testen en invoeren. Soms projecten van meerdere jaren en het leverde systemen op die veelal verouderd waren op het moment dat ze af waren. Juist in sterk competitieve omgevingen en met steeds veranderende technologie en daarmee veranderende klant/afnemers/gebruikers wensen kan dat niet meer. Reden waarom er van deze zogenaamde waterval-methode vervangen wordt door de Scrum aanpak. Daarbij lopen de verschillende fasen (bedenken, ontwikkelen, uitwerken en invoeren) door elkaar aan steeds in trajecten van drie weken. De essentie is daarbij hetzelfde als bij OKR.


Deze blog is geschreven door Wim Kweekel. Bij Kweekel geeft hij vooral trainingen op het gebied van resultaatgericht organiseren, leiderschap en persoonlijk functioneren. Hij heeft over deze onderwerpen 12 boeken geschreven.

Deze blog gaat deel uitmaken van een nieuw boek over persoonlijke effectiviteit.

Af en toe tips ontvangen over resultaatgericht organiseren, managen werken en veranderen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Interesse in dit onderwerp en wil je ook een aantal gewoontes veranderen, kijk dan eens bij deze training.

X